Projekt Serviceteams

​Projektet skal bidrage til, at patienter og pårørende oplever et højt og professionelt serviceniveau før, under og efter deres møde med hospitalet.

I projektet skal der arbejdes på, at hospitalets serviceopgaver i højere grad udføres af ansatte med de rette kompetencer. Et fokus bliver derfor at se på, om kvaliteten af en række serviceopgaver kan forbedres ved, at de varetages af flere faggrupper i tværfaglige serviceteams, som i højere grad dedikeres til opgaven.

Ved at flytte serviceopgaver fra klinikere til andre faggrupper, kan det sundhedsfaglige personale få frigjort mere tid til det kliniske arbejde til gavn for patienterne.

Projekt Serviceteams ledes af projektleder Nikolaj Andersen fra Programkontoret i Organisationsudviklingsafdelingen.


Redaktør