Projekt Fælles serviceløsninger

​Patienter og pårørende har behov for at føle sig velkomne, trygge og sikre på hospitalet. De skal opleve høj service og en professionel indstilling overalt, hvor de færdes, og i alle former for kontakt med medarbejderne.

Patienterne møder serviceløsningerne før, under og efter deres besøg på hospitalet. Dette sker f.eks. i form af indkaldelser, patientinformationer, call-centre, kørsel til og fra hospitalet, Informationen i forhallen, receptioner ude i afsnittene, venterum, booking af nye tider og indlæggelse på sengestue.

I projekt Fælles serviceløsninger er det ambitionen at designe og implementere nye forbedrede koncepter for service på tværs af hospitalet. Projektet søger inspiration fra andre brancher og medtænker, hvordan frivillige organisationer kan indgå i udviklingen af nye løsninger.

Projekt Fælles serviceløsninger ledes af projektleder Jeanette Borges fra Data og Digitaliseringsenheden i Organisationsudviklingsafdelingen.


Redaktør