Projekt Sundhedshuse, roller og funktioner

​Projektet skal bidrage til at danne en ramme for lokal udvikling mellem region, kommuner og praksissektoren ved at videreudvikle det nære sundhedsvæsen i fællesskab. Målet er at skabe større sammenhæng og kvalitet for og med borgerne.

I projektet skal der helt konkret arbejdes med etableringen af et fælles tværsektorielt sundhedshus i Helsingør og i Frederikssund, som det er blevet vedtaget af Regionsrådet.

Det er ambitionen, at borgerne skal opleve, at sundhedshusene er kendetegnede ved et højt serviceniveau, en høj kvalitet og sømløse overgange mellem specialer og sektorer. Sundhedshusene skal varetage hele og dele af behandlingsforløb, der an foregå udenfor hospitalet, med det formål at bringe behandlingen tættere på borgerne og det levede liv. Sundhedsbehandlingen skal tilbydes i omgivelser, der ikke sygeliggør borgerne, og hvor adgangen til sundhedsydelser opleves nem og tilgængelig, når der er behov for det.

Projekt Sundhedshuse, roller og funktioner ledes af specialkonsulent Rasmus Nørskov Thomsen fra projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland.

Læs mere i projektbeskrivelsen for Projekt Sundhedshuse, Sundhed, roller og funktioner (åbner i nyt vindue)

Redaktør