Om sporet Patienter udenfor hospitalet

Patienter udenfor hospitalet er et strategisk spor i organisationsudviklingsprojektet Livskraft.

Med det nye hospital vil flere patienter opleve, at behandlings- og plejeopgaver bliver varetaget tæt på borgeren i eget hjem eller i de regionale sundhedshuse. En del af behandlingen og monitoreringen vil blive varetaget af patienterne selv, mens diagnostik og andre behandlings- og plejeopgaver løses i et tæt samarbejde mellem sygehus, Akutberedskabet, kommuner og almen praksis.

Denne samfundsudvikling skal det strategiske spor spille ind i og være med til at finde løsninger på. Det er således et mål, at hospitalet skal udvikle virtuelle forløb til patienter i form af telemedicin, telefonkonsultationer, hjemmemonitorering, så de ikke behøver at møde op på hospitalet. Ligeledes er det et mål at aktivere patienter og understøtte dem i at varetage hele eller dele af deres eget behandlings- og/eller plejeforløb.

Målbillede

Der er udarbejdet et målbillede for Patienter udenfor hospitalet, hvor det fremgår, hvad hospitalet skal opnå på længere sigt indenfor det strategiske spor. Konkret er de planlagte aktiviteter i 2020 oplistet.

Målbilledet er et dynamisk dokument, der løbende vil blive opdateret.

Klik her for at se målbilledet for Patienter udenfor hospitalet

Projekter

Der vil blive igangsat og gennemført forskellige projekter under den strategiske sporet Patienter udenfor hospitalet. På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende projekter:

Læs mere om Projekt Tværsektorielt team

Læs mere om Projekt Sundhedshuse, roller og funktioner

Redaktør