Om sporet Indlagte patienter

Indlagte patienter er et strategisk spor i organisationsudviklingsprojektet Livskraft.

Grundlæggende handler det strategiske spor om at skabe den bedst mulige indlæggelse, hvor patienterne bliver aktivt inddraget i eget forløb, og hvor man som pårørende involveres i forløbet, i det omfang man selv ønsker det.

Sporet handler desuden om at give den helende arkitektur og hjemlige atmosfære positiv betydning for patienternes behandling og oplevelse af ro og tryghed, og om at udnytte enestuerne i de sammenhængende sengeafsnit optimalt.

Målbillede

Der er udarbejdet et målbillede for Indlagte patienter, hvor det fremgår, hvad hospitalet skal opnå på længere sigt indenfor det strategiske spor. Konkret er de planlagte aktiviteter i 2020 oplistet.

Målbilledet er et dynamisk dokument, der løbende vil blive opdateret.

Klik her for at se målbilledet for Indlagte patienter

Projekter

Der vil blive igangsat og gennemført forskellige projekter under den strategiske indsats Indlagte patienter.

Redaktør