Projekt Sammenhængende sengeafsnit

​Projektet skal teste samarbejdsflader mellem to eller flere fysisk sammenhængende sengeafsnit med henblik på at udvikle et koncept og generelle anbefalinger til, hvordan arbejdet med fysisk sammenhængende sengeafsnit i den såkaldte "Sengeslange" bedst implementeres på det nye hospital. 

I projektet skal der arbejdes indgående med organisationsprincipperne:

Projektet skal sikre, at en ny organisering understøtter behandlingsforløbene og imødekommer patienternes behov og tilstand. På det nye hospital vil der være standardiserede enkeltsengsstuer, hvor indlagte patienter får en høj specialiseret behandling og pleje. Samarbejdet mellem forskellige faggrupper og specialer om den enkelte patient skal være gennemgående, så man som fagligt dygtige specialister er gearede til at tænke i generaliserede principper for patientpleje og behandling.

Organisatorisk skal den ønskede fleksibilitet og flytbarhed i forhold til faglige snitflader ses i sammenhæng med det gode arbejdsmiljø, hvor tilhørsforholdet til en enhed skaber en god og tryg ramme for de sundhedsprofessionelle. Det er projektets udgangspunkt, at en organisatorisk forankring danner grundlaget for en høj faglighed i det sundhedsfaglige virke.

Projekt Sammenhængende sengeafsnit ledes af vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen og afdelingssygeplejerske Dorthe Krogh fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Redaktør