Om sporet Ambulante patienter

Ambulante patienter er et strategisk spor i organisationsudviklingsprojektet Livskraft.

Det strategiske handler spor om, at patienterne skal opleve et sammenhængende ambulant forløb, der er tilrettelagt med afsæt i deres behov på tværs af hospitalets specialer og på tværs af sektorer.

Patienternes forløb og behov er afgørende for, hvorvidt den ambulante kontakt foregår på hospitalet, i sundhedshuse, via telemedicin eller i eget hjem m.m.

I det strategiske spor er det et mål, at teknologiske løsninger til forløbsunderstøttelse, monitorering, patientbehandling- og involvering får en fremtrædende plads.

Målbillede

Der er udarbejdet et målbillede for Ambulante patienter, hvor det fremgår, hvad hospitalet skal opnå på længere sigt indenfor det strategiske spor. Konkret er de planlagte aktiviteter i 2020 oplistet.

Målbilledet er et dynamisk dokument, der løbende vil blive opdateret.

Klik her for at se målbilledet for Ambulante patienter

Projekter

Der vil blive igangsat og gennemført forskellige projekter under den strategiske spor Ambulante patienter.

Redaktør