Om sporet Akutte patienter

Akutte patienter er et strategisk spor i organisationsudviklingsprojektet Livskraft.

Sporet handler grundlæggende om, at det skal være trygt at bo eller opholde sig i Nordsjælland. Ved sygdom eller ulykker skal hjælpen altid være indenfor rækkevidde. Som akuthospital modtager Nordsjællands Hospital patienter døgnet rundt, alle ugens dage, hele året.

På det nye hospital vil alle akutte patienter blive modtaget ét sted – i den Fælles Akut Modtagelse (FAM). Og der skal derfor foretages en række gennemgribende organisatoriske ændringer på akutområdet frem mod indflytningen på det nye hospital i forhold til at modtage, udrede, behandle og afslutte de akutte patienter.

Den fælles akutmodtagelse (FAM) bliver livsnerven i det nye hospital.

Målbillede

Der er endnu ikke udarbejdet et målbillede for Akutte patienter, hvor det fremgår, hvad hospitalet skal opnå på længere sigt indenfor det strategiske spor. Dette skyldes, at den primære indsats i sporet frem til nu har været implementeringen af den nye organisering af den Fælles Akut Modtagelse (FAM), som trådte i kraft 1. maj 2019.

Målbilledet for Akutte patienter udarbejdes i starten af 2020 og vil blive lagt op på siden, så snart det foreligger.

Projekter

Der vil blive igangsat og gennemført forskellige projekter under det strategiske spor Akutte patienter.

I 2020 vil der således blive igangsat projekter, som skal understøtte den nye organisering af FAM og udvikle nye løsninger på det akutte område.

Redaktør