Sporledere

Der er i organisationsudviklingsprojektet udpeget ledere af de seks strategiske spor i Livskraft. Hovedparten af disse har en klinisk baggrund og fungerer som afdelingsledere på hospitalet.

Nedenfor fremgår det, hvem der deltager som ledere af de strategiske spor:

De seks strategiske spor

Akutte patienter

Kai Jensen, ledende overlæge i Neurologisk Afdeling

Læs mere om sporet Akutte patienter

Indlagte patienter

Lisbet Brandi, ledende overlæge i Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling

Læs mere om sporet Indlagte patienter

Ambulante patienter

Leif Berner Hansen, ledende overlæge i Ortopædkirurgisk Afdeling

Læs mere om sporet Ambulante patienter

Patienter udenfor hospitalet

Lene Vibe Høyer, ledende oversygeplejerske i Onkologisk og Palliativ Afdeling

Læs mere om sporet Patienter udenfor hospitalet

Operativ aktivitet

Lars Steen Jakobsen, ledende overlæge i Anæstesiologisk Afdeling

Læs mere om sporet Operativ aktivitet

Service og logistik

John Bjørn Olsen, udviklingschef i Facility Management Afdelingen

Læs mere om sporet Service og logistik

Redaktør