Etnisk Ressourceteam

Stor tak til alle, der har henvendt sig til os, fordi I gerne vil være en del af hospitalets etniske ressourceteam. Tilbagemeldingerne har været overvældende og vi har lige nu ikke behov for flere frivillige.

Det etniske ressourceteam er ved at blive sammensat

Vi har modtaget overvældende mange ansøgninger. Tak for det. Ud fra dem, er det etniske ressourceteam ved at blive sammensat. Vi har derfor ikke brug for flere frivillige lige nu.

Det etniske ressourceteams opgaver

Patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk vil snart kunne drage nytte af et team af frivillige, der kan støtte og hjælpe patienter og pårørende. 

Teamet vil bestå af 15-17 frivillige med forskellig alder, køn, religion og etnicitet, der kan drage omsorg og yde støtte til en bred gruppe af patienter og pårørende på Nordsjællands Hospital.

De frivilligere skal være over 18 år, have stor indsigt i etniske minoriteters baggrund og tale enten tyrkisk, arabisk, urdu, polsk, fransk, bosnisk eller somalisk.  De frivillige får kurser i bl.a. samtaleteknik, tavshedspligt og krisepsykologi, ligesom de bliver tilbudt supervision og deltagelse i relevante kurser og seminarer.

Spørgsmål

Vi har på nuværende tidspunkt ikke brug for flere frivillige, men har du spørgsmål om Etnisk Ressourceteam, er du velkommen til at kontakte sygeplejerske i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Anne Mette Klingenberg


Redaktør