​​​​​​​​​​​​​

Vil du være frivillig patientstøtte?

​Har du lyst til at hjælpe en patient eller en pårørende, der har brug for en snak, vejvisning eller blot en gåtur?

Støtte til patienter og pårørende

Som frivillig for Røde Kors Hillerød Afdeling kommer du til at bidrage med medmenneskelig støtte og praktisk assistance i forbindelse med patienter og pårørendes ankomst til sygehuset. 

De frivillige kaldes 'Patientstøtter' og fungerer i praksis som en ekstra pårørende eller som den pårørende, der ikke er til stede. 

Ordningen er etableret i samarbejde med Nordsjællands Hospital - Hillerød og er et tilbud til patienter og pårørende på hospitalet.

Patientstøtterne befinder sig her

HILLERØD:

  • Hovedindgangen på hverdage kl. 9 til 16. Her tilbyder de at følge patienter og pårørende til andre afdelinger på hospitalet.

  • Akutmodtagelsens venteområde på hverdage kl. 16 til 20, hvor de blandt andet tilbyder samvær i ventetiden eller højtlæsning for medfølgende børn.

  • Børne- og Ungeafdelingen

  • Kirurgisk Sengeafsnit

  • Ved venteområderne ved ambulatorierne i bygning 06 og 07.

​HELSINGØR:

I Sundhedshuset mandag, tirsdag og onsdag kl. 09-13


De frivillige bærer røde skjorter mærket med Røde Kors – i modsætning til hospitalets eget personale, som er klædt i hvide uniformer.

Redaktør