​​​​​​​

Kursus i rationel medicinhåndtering til psykiatriske sygeplejersker

Styrk dine kompetencer inden for klinisk farmakologi og rationel medicinhåndtering. Kursus til psykiatriske sygeplejersker med mindst 1 års erfaring.​

​​Vær med til at sørge for, at vi i fællesskab passer bedre på vores patienter 

Medicin er en af grundpillerne i sundhedsvæsenets behandling af både somatiske og psykiatriske sygdomme, og området er i rivende udvikling. 

Med din nye viden indtager du en rolle, hvor du også fremadrettet holder dig opdateret på den nyeste viden på området, og du deler denne viden med dine kolleger. På den måde er du med til at nedbringe antallet af medicin relaterede utilsigtede hændelser og sørge for, at patienter og pårørende oplever, at de får den bedst mulige behandling. 


"Jeg har fået så meget ny viden
fx om præparater til diabetes og behandling af ADHD/psykoser. Selv om man har været psykiatrisk sygeplejerske i 23 år, kan man godt blive overrasket."
Henrik Gundelach, psykiatrisk sygeplejerske,
Psykiatrisk Center København, Frederiksberg Hospital ​


Få en grundig faglig viden om medicin til somatiske og psykiske sygdomme

I psykiatrien har du patienter, der både kan have brug for medicin som behandling for deres psykiske lidelser, men som samtidig kan have somatiske sygdomme, der kræver medicinsk behandling. Derfor har du som sygeplejerske i psykiatrien brug for viden om medicinsk behandling af både somatiske og psykiske sygdomme.   

På kurset lærer du om sikker medicinhåndtering, almen farmakologi samt grundlæggende neurofysiologi ved psykiatriske sygdomme

Du får viden om medicinsk behandling af de væsentligste somatiske sygdomme blandt psykisk syge samt medicinsk behandling af psykisk sygdom hos børn, unge, og voksne.

Del din nye viden med dine kolleger, og bliv sparringspartner på farmakologiske spørgsmål 

Med kurset i rationel medicinhåndtering får du en bredere farmakologisk viden end dine kolleger. Den kan du anvende i sparring med dine sygeplejekolleger, læger, farmaceuter og farmakonomer på afdelingen.

Du får mulighed for at bliver afdelingens ressourceperson på medicinområdet. Fx kan du arbejde for at udbrede din viden om kompleksiteten i medicinhåndtering og for at fastholde en kultur for rationel håndtering af medicin blandt din kolleger. Du vil lære dine kolleger om at sætte medicin i relation til den enkelte patients tilstand og sygdom og give dem en forståelse for, at medicinhåndtering er mere end bare korrekt dosering.   ​​

Målgruppe

Du skal være sygeplejerske i psykiatrien for at tage kurset. Vi anbefaler, at du har mindst 1 års erfaring. 

Kurset er mest relevant for sygeplejersker i voksenpsykiatrien, men sygeplejersker i børne- og ungdomspsykiatrien er velkomne.  

Kursets form og indhold

Kurset er en kombination af undervisning, gruppearbejde, Forkert stavet ordcasearbejde og individuel​ refleksion.

Kursets varighed

Kurset er delt op i 5 moduler a 2 dages varighed fordelt over 4 måneder 

Pris 

Kurset er uden deltagergebyr for ansatte i Region Hovedstaden.​

Læs mere om kurset

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalenn ​


Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.

Du skal kunne deltage i alle aktiviteter på kurset

Du skal sikre dig, at du kan deltage i alle aktiviteterne på kurset. Det vil sige, at du ikke må afholde ferie eller være tilmeldt andet kompetenceudvikling, imens du deltager på kurset i medicinhåndtering.

Tilmelding

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen​

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset At bruge fælles beslutningstagning i psykiatrien på Kursusportalen

Læs om kurset At håndtere devaluering og overfusning i patientkommunikation på Kursusportalen


Redaktør