Kursus i avanceret klinisk farmakologi til yngre læger (CRASH 2)

​Styrk dine kompetencer inden for rationel farmakoterapi til risikopatienter, eller øg din nuværende viden om farmakologi.  ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Få kompetencerne til at udøve rationel farmakoterapi med fokus på risikopatienter

Behandling af risikopatienter kræver en særlig opmærksomhed fra din side, når du skal udøve rationel farmakoterapi. 

På kurset lærer du om de særlige forhold ved medicinering til gravide og ammende, medicinering til patienter med lever- og nyreinsufficiens og patienter med forgiftning.

Du får teoretisk og praktisk viden, der underbygger dine medicinske kompetencer og gør dig i stand til at udøve relevant og korrekt farmakoterapi til dine patienter. 

Få endnu mere viden om medicin​

På kurset får du bygget ovenpå den viden, du fik på kurset i klinisk farmakologi til yngre læger (CRASH 1). Du får også en række redskaber, der gør det lettere og mere lige til at udøve rationel farmokoterapi til de forskellige grupper af ris​ikopatienter.

​Målgruppe​​

Du skal være læge i KBU-forløb, introduktionsstilling eller hovedforløb for at tage kurset. 

Vi anbefaler, at du først gennemfører kurset i klinisk farmakologi til yngre læger (CRASH 1).

Læs mere om Kursus i klinisk farmakologi til yngre læger (CRASH 1)​

Kursets form og indhold

Kurset er en kombination af forelæsninger og holdundervisning med case-arbejde.  

Forelæsningerne handler om medicinering til: 

  • Gravide og ammende 
  • Patienter med lever- og nyreinsufficiens 
  • Patienter med forgiftning. 

Kursets varighed

Kurset varer 1 dag.

Pris 

Kurset er uden deltagergebyr for uddannelseslæger på hospitaler og almen praksis i Region Hovedstaden og for ansatte i Region Hovedstaden.

Kurset koster 2.500 kr. for deltagere fra øvrige regioner. 

Sted

Atrium
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø

Læs mere om kurset

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalen


Sådan søger du 

Aftal din deltagelse på kurset med din leder

Inden du tilmelder dig, skal din nærmeste leder være informeret om og indforstået med din deltagelse på kurset.

Tilmelding for uddannelseslæger på hospitaler og i almen praksis i Region Hovedstaden

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen

Tilmelding for deltagere fra andre regioner 

Tilmeld dig kur​set på Kursusportalen 

Relaterede uddannelser og kurser

Læs mere om Kursus i klinisk farmakologi til yngre læger (CRASH 1)

Læs om kurset i narrativ medicin

Se et udvalg af kurser i kirurgisk træning​

 Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til kurset: 

Region Hovedstaden
Center for HR og Uddannelse

Spørgsmål om tilmelding:

Louise Dreijer​
Kursus- og uddannelsesadministrator​


Spørgsmål om kursets indhold:

Sarah Heelund Sofos
Udviklingskonsulent
Telefon 24 75 58 15​

eller

Josefine Windfeld-Mathiasen
Læge
Klinisk Farmakologisk afdeling
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 


Redaktør