Sygeplejerskestuderende på Uddannelseshospitalet

Har du lyst til at prøve kræfter med et nyt uddannelseskoncept, hvor du bliver en del af et stærkt praksisfællesskab med fokus på patientinvolvering herunder sammenhængende forløb, styrkelse af svage og udsatte patienter og ulighed i sundhed?

Praktik som sygeplejerske

På Uddannelseshospitalet er du i praktik sammen med ca. 10 andre sygeplejerskestuderende på 1./2. , 4. og 6. semester. Du får varierende opgaver og udfordringer, der afspejler dit fagniveau.

Du indgår i den almindelige praksis på lige fod med det faste plejepersonale og en vagt vil som udgangspunkt være på 7,5 timer. Du vil derfor også blive tildelt weekendvagter som del af det faste plejepersonale.

Fra grundlæggende sygepleje

Som studerende får du mulighed for at lære den grundlæggende sygepleje at kende – som personhygiejne og ernæring samt behandling, forebyggelse og rehabilitering af patienterne. Men du vil også blive udfordret af situationer, der er mere komplekse, idet de indlagte patienter kan have flere diagnoser.

Uddannelseshospitalet lægger desuden stor vægt på patientinvolvering og gode sektorovergange. Som studerende får du derfor mulighed for at følge patienten og behandlingen på tværs af hospital og kommune.

Sparring og refleksion giver den bedste læring

Du får under hele dit praktikforløb mulighed for at sparre med den kliniske vejleder, som følger dig tæt. Du får også løbende mulighed for at sparre med dine medstuderende – både dem på afsnittet og dem på hele Nordsjællands Hospital. Der afholdes desuden refleksionsøvelser med skriftligt og mundtligt materiale, som belyser sygeplejeteoriernes anvendelighed i praksis.

FAQ

Hvis du har spørgsmål omkring Uddannelseshospitalet, kan du se de oftest stillede spørgsmål.

Kontaktpersoner

Lene Lydia Breum
Ledende oversygeplejerske, Kirurgisk Afdeling
Telefon: 4829 6510
Send en mail til Lene Lydia Breum

Bo Gyldendahl Bengtsson

Redaktør