Om Uddannelseshospitalet

Nordsjællands Hospital og Københavns Professionshøjskole ønsker i samarbejde med Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune at udvikle og afprøve en ny model for uddannelse af flere sygeplejersker, som på sigt kan blive et mønstereksempel på uddannelsesforløb generelt og udbredes nationalt.

Samarbejdet, med titlen Uddannelseshospital, har som overordnet formål at skabe et uddannelsestilbud, der kan bidrage til at indfri det politiske ønske om at uddanne flere sygeplejersker, og samtidig skabe en uddannelsesmodel, som gør overgangen fra uddannelse til praksis mindre belastende. Endelig vil der være stor fokus på at sektorovergange, hvor studerende får mulighed for at følge patienten og behandlingen på tværs af hospital og kommune.

Uddannelseshospitalet har fokus på:

  • At de sygeplejestuderende er en del af den kliniske praksis
  • At de studerende er en del af læringsfællesskab
  • At udvikle en model der testes og løbende evalueres

Planen er at opbygge sengeafsnittet hen over foråret 2020 og starte behandling af patienter fra 1. august. Uddannelseshospitalet etableres i et medicinsk sengeafsnit (16 senge) på Nordsjællands Hospital i Frederikssund under ledelse af Kirurgisk Afdeling. 

Afsnittet varetager behandlingen af typisk ældre internmedicinske patienter, ofte med flere diagnoser.

Kontaktpersoner

Dorte Lindstrøm Vilstrup
Afdelingssygeplejerske Uddanelseshospitalet Frederikssund
Telefon: 4829 2760
Send en mail til Dorte Lindstrøm Vilstrup

Lene Lydia Breum
Ledende oversygeplejerske, Kirurgisk Afdeling
Telefon: 4829 6510
Send en mail til Lene Lydia Breum

Bo Gyldendahl Bengtsson

Redaktør