Sygeplejerske

Som sygeplejerske i Region Hovedstaden sørger du for, at patienterne får den ordinerede behandling, pleje og medicin, og du varetager en vigtig kontakt til patienten og de pårørende.

​​​​​​

Sygeplejerskens opgaver

​Hverdagen består af mange forskellige opgaver; fx observation af patienters symptomer og reaktioner på behandling, at bistå ved operationer, føre journaler i tæt samarbejde med hospitalets andre faggrupper især læger og social- og sundhedsassistenter, men også fx lægesekretærer, portører, ergo- og fysioterapeuter.

Central rolle​ for patienten

Du har mulighed for at arbejde med pleje af mange forskellige patienttyper både voksne og børn; fra den svækkede ældre medicinske patient med lungebesvær, den ny-opererede patient, der skal hurtigt hjem, den svært traumatiserede, der indlægges efter en færdselsulykke, eller den ambulante kronisksyge, der jævnligt møder op til undersøgelse eller behandling. Fælles for dem er, at din rolle er helt central for borgeren eller patienten.

Udda​​nnelsen​

Sygeplejerskeuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Job og vi​​dereud​dannelse

Der er gode muligheder for at få et arbejde som nyuddannet sygeplejerske, da ledigheden er lav. Sygeplejersker kan avancere til lederstillinger som fx afdelings- eller oversygeplejerske. Andre specialiserer sig fx til sundhedsplejerske eller specialsygeplejerske, tager en kandidat i sygepleje eller en diplom- eller masteruddannelse.

Læs mere om sygeplejerskeuddannelsen på Uddannelsesguiden​ ​

Når du er studerende på Nordsjællands Hospital

Som sygeplejestuderende hos os bliver du godt rustet til opgaverne som sygeplejerske og lærer at samarbejde tæt med de øvrige faggrupper omkring patienten. I klinikken får du en solid forståelse for patienternes vej ind og ud af sundhedsvæsnet og lærer at observere og reagere på ændringer i patienternes sundhedstilstand. Du er altid velkommen hos os, og vores veluddannede kliniske vejledere vil vejlede, støtte og undervise dig igennem klinikforløbet, I samarbejder omkring din læring så du opnår fuldt læringsudbytte i klinikken. 

Sådan foregår det kliniske uddannelsesforløb på Nordsjællands Hospital

Du kan enten komme i klinisk undervisning på sengeafsnit, operationsgange og ambulatorier – både i Hillerød og i Frederikssund – på et af de psykiatriske centre eller en af vores tilhørende kommuner. Du kommer i klinisk undervisning i 1. og 2. semester på samme hospitalsafdeling/kommune, i 4. semester er du i klinisk undervisning i en kommune samt i en psykiatrisk afdeling, i 5. og 6. semester er du ligeledes i klinik på en hospitalsafdeling, i en psykiatrisk afdeling, eller i en kommune. Din kliniske vejleder vil følge dig i dine patientforløb i afdelingen og til træningen i vores læringslaboratorier. Det er også din kliniske vejleder, der vurderer dine forudsætningsgivende studieaktiviteter i klinikken og til slut på 6. semester fører dig til intern prøve sammen med den underviser fra uddannelsesinstitutionen, der er tilknyttet afdelingen.  


Redaktør