Radiograf

Som radiograf udfører du almindelige røntgenundersøgelser samt mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

​​​​​​​

Radiografens o​​pgaver

​De billeddiagnostiske undersøgelser kan være røntgen af brækkede arme og ben, CT-scanninger af hjernen ved mistanke om blodprop ellert MR-scanninger af cancerpatienter for at få viden om udbredelse eller resultat af behandlingstiltag. Dine billeder skal gøre lægen i stand til at udelukke, nå nærmere på eller stille en diagnose. Derudover kræver arbejdet som radiograf, at du kommer fysisk tæt på patienterne, kan vise dem respekt og er parat til a​t yde dem den nødvendige omsorg.  

Uddannel​​sen

Radiografuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og videreuddannelse

Jobmulighederne er gode, da der er mangel på radiografer. Der er også flere muligheder for videreuddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Når du er studerende på Nordsjællands Hospital

Som radiografstuderende på Nordsjællands Hospital får du en bred faglig viden inden for vores specialer DR, CT, MR og UL. Vi har et stabilt vejlederteam med en fast vejleder på 1. semester i Frederikssund og i Sundhedshuset i Helsingør, der kan støtte, vejlede og guide dig. Derudover har vi specialiserede vejledere med gode pædagogiske forudsætninger inden for hvert speciale på dit 4. og 6. semester i Hillerød.

Sådan foregår praktikken på Nordsjællands Hospital

Når du er i praktik, går du med vores radiografer i undersøgelsesrummene og arbejder med patienter. Du får løbende vejledning, så du hele tiden kan øge dine kompetencer inden for såvel røntgenteknik som indenfor kommunikation og omsorg. Vi giver dig mulighed for at få en bred forståelse for hvert af vores specialer, og du kan selv være med til at påvirke din læring i klinikken med fokus på det, du finder fagligt interessant.

Citater fra studerende på billeddiagnostisk afdeling

"Det er fedt med et åbent studiemiljø, hvor læringen går begge veje, og hvor de uddannede radiografer er åbne overfor ny viden. Hvis man har spørgsmål, de ikke kan svare på, prøver langt de fleste at hjælpe med at finde svar, eller henvise til nogen der kan have svaret." Anders, 8. modul

"Man bliver udfordret på sin faglighed i trygge og kompetente hænder. Hillerød Hospital har et godt og spændende læringsmiljø, og man får lov til at være selvstændig, og alle er også super søde til at hjælpe." Charlotte, 8. modul.


Redaktør