Læge

Som læge undersøger, diagnosticerer og behandler du patienter for sygdomme, lidelser og traumer. Du samarbejder med hospitalets øvrige faggrupper, ordinerer supplerende behandling samt henviser videre til andre specialafdelinger.

​​​​​​

​Lægens​​​ opgaver

​Som læge i Region Hovedstaden undersøger du patienter, bestiller prøver og billeddiagnostiske undersøgelser, stiller diagnoser og iværksætter behandlingstiltag. Du vurderer også, om der er behov for henvisning til yderligere undersøgelse og behandling hos speciallæger, ergo- eller fysioterapeut, psykolog eller diætist. Du skal desuden være i stand til at formidle din viden og behandling, så den er forståelig for patienten og de pårørende.

38 speci​aler

Afdelingen, du arbejder på, vil typisk afhænge af dit speciale. I Danmark er der 38 anerkendte lægelige specialer.

Uddan​​nelsen

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse. Optagelse på medicinstudiet kræver typisk et eksamenssnit på over 11. Du ansøger via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Job og ​videreuddannelse

Ledigheden er lav hos læger, og der er gode muligheder for at videreuddanne sig til speciallæge efter endt basisuddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Læs mere om Klinisk Basisuddannelse på hjemmesiden laegeuddannelsen.dk

Læs mere om den lægelige videreuddannelse på hjemmesiden laegeuddannelsen.dk

​Medicinstuderende på Nordsjællands Hospital​

På Nordsjællands Hospital prioriteres den medicinske præ- og postgraduate uddannelse højt. Vi lægger vægt på at give dig som medicinstuderende en klinisk oplevelse på et højt fagligt niveau med fokus på veltilrettelagte forløb, ansvar for egen læring under vejledning og personlig udvikling.

Vi er akuthospital med et velfungerende uddannelsesmiljø der understøtter samarbejde på tværs af hospitalets mange forskellige lægelige specialer. Her er du aldrig alene.

Blandt hospitalets tilbud til medicinstuderende kan nævnes:

  • Introduktion til hospitalet og afdelingen
  • Undervisning i form af formaliseret holdundervisning, bedside-undervisning, staffmeetings og færdighedstræning
  • Deltagelse i forsknings- og forbedringssprojekter

Vi byder medicinstuderende velkommen til klinikophold i:

Anæstesiologisk Afdeling

Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling (Hillerød og Frederikssund)

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Kardiologisk Adeling (Hillerød og Frederikssund)

Kirurgisk Afdeling

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (Hillerød og Fredrikssund)

Neurologisk Afdeling

Ortopædkirurgisk AfdelingLunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling – Hillerød og Frederikssund

Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling – Hillerød og Frederikssund

Kirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk Afdeling

Neurologisk Afdeling

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Børne- og ungeafdelingen


Redaktør