Læge

Som læge undersøger, diagnosticerer og behandler du patienter for sygdomme, lidelser og traumer. Du samarbejder med hospitalets øvrige faggrupper, ordinerer supplerende behandling samt henviser videre til andre specialafdelinger.

​​​​​​

​Som læge i Region Hovedstaden undersøger du patienter, bestiller prøver og billeddiagnostiske undersøgelser, stiller diagnoser og iværksætter behandlingstiltag. Du vurderer også, om der er behov for henvisning til yderligere undersøgelse og behandling hos speciallæger, til fx ergo- eller fysioterapi samt psykolog eller diætist. Du skal være i stand til at formidle din viden og behandling, så den er forståelig for patienten og de pårørende.

38 specialer

Afdelingen, du arbejder på, vil typisk afhænge af dit speciale. I Danmark er der 38 anerkendte lægelige specialer.

Uddannelsen

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse. Optagelse på medicinstudiet kræver typisk et eksamenssnit på over 11. Du ansøger via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Job og videreuddannelse

Ledigheden er lav hos læger, og der er gode muligheder for at videreuddanne sig til speciallæge efter endt basisuddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Læs mere om Klinisk Basisuddannelse

Læs mere om den lægelige videreuddannelse

​Medicinstuderende på Nordsjællands Hospital​

På Nordsjællands Hospital prioriteres den medicinske præ- og postgraduate uddannelse højt. Vi lægger vægt på at give dig som medicinstuderende en klinisk oplevelse på et højt fagligt niveau med fokus på veltilrettelagte forløb, ansvar for egen læring under vejledning og personlig udvikling.

Vi er akuthospital med et velfungerende uddannelsesmiljø der understøtter samarbejde på tværs af hospitalets mange forskellige lægelige specialer. Her er du aldrig alene.

Blandt hospitalets tilbud til medicinstuderende kan nævnes:

  • Introduktion til hospitalet og afdelingen
  • Undervisning i form af formaliseret holdundervisning, bedside-undervisning, staffmeetings og færdighedstræning
  • Deltagelse i forsknings- og forbedringssprojekter

Vi byder medicinstuderende velkommen til klinikophold i:

Anæstesiologisk afdeling

Gynækologisk Obstetrisk afdeling

Kardiologisk, Netfrologisk Endokrinologisk afdeling (Hillerød og Frederikssund)

Kirurgisk afdeling

Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling (Hillerød og Fredrikssund)

Neurologisk afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling – Hillerød og Frederikssund

Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling – Hillerød og Frederikssund

Kirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk Afdeling

Neurologisk Afdeling

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Børne- og ungeafdelingen


Nyttige informationer og kontakt

Oversigt over kliniske lektorer

Oversigt over hospitalets organisering

Kort over Nordsjællands Hospital Hillerød og Frederikssund

Velkommen til Nordsjællands Hospital (pjece til nyansatte)

Oversigtskort over NOH Hillerød og Frederikssund (printervenlig udgave)

Er du interesseret i forskning?

Hver afdeling har dedikerede kliniske forskningslektorer tilknyttet der gerne vejleder inden for deres fagområde.

Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital hjælper dig også gerne med at komme i gang med et forskningsprojekt. Læs om afdelingens tilbud her. 

Din vejleder i afdelingen kan hjælpe dig med alt fagligt. Har du andre spørgsmål til de medicinske præ- og postgraduate uddannelser , så kontakt konsulent Asger Heldager Pedersen, HR Uddannelse og Arbejdsmiljø, E-mail: asger.heldager.pedersen@regionh.dk, Tlf. nr.: 48 29 75 17


 

Redaktør