Jordemoder

Som jordemoder undersøger du gravide kvinder, underviser i fødselsforberedelse, guider kvinden og barnet gennem fødslen, samt rådgiver efterfølgende om amning.

​​​​

​Jordemoder​​ens opgaver

Som jordemoder følger du kvinden, hendes partner og barnet i løbet af graviditeten, underviser i fødsels- og familieforberedelse og varetager selvstændigt den normale fødsel samt barselsperiode. Du arbejder ofte tæt sammen med andre faggrupper især fødselslæger, narkoselæger, børnelæger, SOSU-assistenter, sygeplejersker og sundhedsplejersker. Jordemoderens arbejde er selvstændigt og mangeartet og kræver robusthed, tålmodighed og empati.

Udda​nnelsen

Jordemoderuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse på jordemoderstudiet kræver typisk et højt eksamensgennemsnit på kvote 1 og det er også muligt at søge via kvote 2. Du ansøger via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og videreu​​ddannelse

Færdiguddannede jordemødre bliver typisk ansat på en afdeling på et hospital. Her udfører de graviditetsundersøgelser, yder fødselshjælp og giver barselsomsorg. Dd jordemoderuddannelsen er en professionsbachelor, er der gode muligheder for videreuddannelse fx på en diplom- eller masteruddannelse samt kandidatuddannelse i jordemodervidenskab eller andre kandidatuddannelser.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Når du er studerende på Nordsjællands Hospital

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling i Hillerød er et populært fødested for familier med over 4100 fødsler om året. Vi er en specialiseret afdeling med akutmodtagelse for gravide, fødegang, barselsgang og neonatalafdeling, som betyder, at du kommer til at følge helt normale og mere komplicerede forløb. Du bliver del af et inspirerende studiemiljø, hvor jordemoderstuderende på tværs af semestre lærer fra og støtter hinanden. Desuden er her studerende fra andre faggrupper, hvilket giver en livlig stemning med plads til refleksion og diskussion.

Sådan foregår praktikken på Nordsjællands Hospital

Halvdelen af uddannelsen til jordemoder består af kliniske ophold på hospitalet og ligger på tre semestre: Enten er du her på dit 2. semester eller på dit 4. og 6. semester. Du kommer til at gå sammen med en jordemoder eller en anden relevant fagperson, og det er dine læringsmål og specifikke behov, der styrer forløbet. Vi afholder flere undervisningsdage med fokus på kliniske færdigheder samt fagcafémøder, hvor der er mulighed for at fordybe sig i et fagligt fokus eller mulighed for at snakke om det, der rører sig blandt de studerende lige nu.


Redaktør