Fysioterapeut

Som fysioterapeut i Region Hovedstaden behandler og genoptræner du typisk mennesker med forskellige led- og muskelskader, eller som har et psykisk eller socialt handicap, der påvirker dem fysisk.

​​​​​

Fysiot​erapeutens opgaver

Som fysioterapeut genoptræner og rådgiver du voksne og børn med forskellige former for fysiske skader i muskler, led og knogler, fx efter en hjerneskade, operation, blodprop i hjertet, trafikulykke eller som følge af en gigtsygdom. Patienter hjælpes i gang efter fx længerevarende indlæggelse eller hofteoperation, så de kan komme hjem evt. med et hjælpemiddel og et træningsprogram. Også patienter og borgere med psykiske lidelser eller sociale handicap har stor gavn af fysioterapi.

Udda​nnelsen

Fysioterapeutudd​annelsen er en 3½-årig p​rofessionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og vid​ereuddannelse

Der er gode muligheder for at få et job som fysioterapeut, da ledigheden er lav, men det kan være svært for nyuddannede at komme i arbejde. Der er rigtig gode muligheder for videreuddannelse fx på en diplom- eller masteruddannelse samt kandidatuddannelse i fysioterapi.

Læs mere på Uddannelsesguiden

​Når du er studerende på Nordsjællands Hospital

Som fysioterapeutstuderende bliver du en del af et engageret tværfagligt team, som gør en stor forskel for alvorligt syge mennesker.  Hos os lærer du at undersøge, vurdere og behandle akutte patienter, som ofte er i krise, at træne patienter individuelt og på hold og at vurdere gennem fx ganganalyse, muskel- og ledundersøgelser. Du vil i hele dit forløb blive undervist, støttet og vejledt af din kliniske underviser, og vi lægger vægt på at skabe et trygt læringsmiljø for dig, hvor der er plads til undren og spørgsmål.  

Sådan foregår den kliniske undervisning på Nordsjællands Hospital

Du kommer i praktik enten i Frederikssund eller i Hillerød. I Frederikssund kan du komme i klinisk undervisning på 1., 2., 4. og 6. semester. Her får du mulighed for at behandle patienter, der har behov for intensiv og specialiseret neurologisk genoptræning samt patienter på medicinske afdelinger.

I Hillerød ligger den kliniske undervisning på 1., 4., 5. og 6. semester. Her får du mulighed for at træne med patienter på ortopædkirurgiske, medicinske og neurologiske afsnit. Afhængig af længden på din praktik kan du også få mulighed for at overvære en operation, børnebehandling, rygbehandling, lymfeødembehandling, gynækologisk fysioterapi samt behandling til patienter på intensivafdelingen. 

Citater fra studerende 

"Det er spændende at lære om så mange forskellige patientgrupper og opleve, at man kan arbejde med fysioterapi på mange forskellige måder" Mads

"Jeg føler, at når jeg kan træne med patienter på hospitalet, kan jeg klare hvad som helst som fysioterapeut"  Charlotte

"Jeg har opdaget, at jeg er vigtig for mine patienter" SofieRedaktør