Ergoterapeut

​Som ergoterapeut i Region Hovedstaden arbejder du primært med træning og rehabilitering af børn og voksne.

​​

Ergot​​erapeutens opgaver

Som ergoterapeut genoptræner og rådgiver du patienter og borgere med psykiske lidelser, sociale handicap og/eller fysiske skader på muskler, led og knogler. Patienten trænes, med udgangspunkt i egne ressourcer, i deres daglige gøremål, fx personlig hygiejne, påklædning, rengøring, indkøb, madlavning og spisning, så de, så vidt muligt, bliver i stand til at klare sig selv. Som ergoterapeut kan du have mange forskellige roller, fx underviser, behandler, konsulent samt vejledning i ergonomi og brug af hjælpemidler.

Uddannel​sen

Ergoterapeutuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og vi​​dereuddannelse

Jobmulighederne for ergoterapeuter er fornuftige i hele landet, men der kan være ledighed i enkelte områder. Der er gode muligheder for at videreuddannelse fx på en diplom- eller masteruddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Når du er studerende på Nordsjællands hospital

Som ergoterapeutstuderende bliver du en del af et engageret tværfagligt team, som gør en stor forskel for alvorligt syge mennesker. Hos os lærer du at undersøge, vurdere og behandle akutte og subakutte patienter inden for det neurologiske speciale. Du vil i dit forløb blive undervist, støttet og vejledt af din kliniske underviser, og vi lægger vægt på at skabe et trygt læringsmiljø for dig, hvor der er plads til undren og spørgsmål.  

Sådan foregår praktikken

Du kommer i klinisk undervisning enten i Frederikssund eller i Hillerød. I Frederikssund kan du komme i klinisk undervisning på 4. og 6. semester. Her får du mulighed for at behandle patienter, der har behov for intensiv og specialiseret neurologisk genoptræning i den subakutte fase af deres rehabiliteringsforløb.

I Hillerød ligger den kliniske undervisning på 2. 5. og 6. semester. Her er du tilknyttet de akutte neurologiske sengeafsnit, hvor tværfaglighed omkring patientforløb er i højsædet. Her får du mulighed for at observere personalet i deres arbejde med patienter samt selv at lave interview og ergoterapeutisk undersøgelse, når du er på 2. semester. På 6. semester skal du observere og interviewe i din søgen på at identificere områder, hvor ergoterapien og afdelingen kan udvikle sig.

Det er muligt at komme på besøg i ortopædkirurgisk afdelingen for at se de håndkirurgiske patienter.

I uddannelsens sidste del er der mulighed for at studerende kan ansøge om at komme i 6 ugers selvtilrettelagt praktik både i Hillerød og Frederikssund ligeledes indenfor det neurologiske speciale.

Citater fra ergoterapeutstuderende Malene og Nick, der har været i praktik på Frederikssund hospital:

- Man får mulighed for at fordybe sig i det neurologiske speciale, og får et godt udgangspunkt i forhold til at kunne komme ud og udøve ergoterapi.

- Man bliver hurtigt inddraget i den daglige hospitalsgang af både personale og patienter.

- Hospitalet udgør en god platform i forhold til at kunne formidle ergoterapi-teori, samt at kunne anvende denne i praksis.

- Der er gode muligheder for at arbejde tværprofessionelt på og mellem de forskellige afdelinger.

- Hospitalet giver mange muligheder for at iværksætte forskellige kreative behandlingsmetoder og aktiviteter.

 Film om ergoterapeut på hospital

Redaktør