Bioanalytiker

Som bioanalytiker på et hospital arbejder du med analyser af blod og vævsprøver. Afhængigt af dit speciale vil arbejdet veksle mellem patientundersøgelser og analyse af prøver i et laboratorie.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Seks sp​​ecialer

Uddannelsen er en generalistuddannelse med seks specialer. Afhængigt af dit speciale kan du have direkte patientkontakt, som fx ved blodprøvetagning, eller næsten udelukkende arbejde med analyse af prøver i et laboratorie. Specialerne er klinisk mikrobiologi, patologisk anatomi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi.

Udda​nnelsen

Bioanalytikeruddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og vide​​reuddannelse

Der er mangel på bioanalytikere i hele Danmark, og der er også gode muligheder for videreuddannelse fx på en diplom- eller masteruddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Når du er studerende på Nordsjællands Hospital 

På Klinisk Biokemisk Afdeling får du et rigtigt godt indblik af, hvordan en bioanalytikers dag kan være ude på en arbejdsplads. Her vil du lære, hvordan man analyserer prøvematerialet, men også, hvordan teorien kobler sig til den praktiske del. Klinisk Biokemisk Afdeling har sit eget team i Akutafdelingen og et af landets mest automatiserede laboratorier med hurtige svartider og høj analysekvalitet.  

Sådan foregår praktikken på Nordsjællands Hospital

I praktikperioden får du bl.a. mulighed for at opleve det akutte forløb hos patienter, der kommer ind via Akutafdelingen, og du er med til at starte patientforløb op, analysere blodprøver og sikre overlevering af prøvesvar på nogle af landets mest avancerede og automatiserede apparater. Du skal også forvente et bredt samarbejde med hospitalets andre afdelinger, så du får en bred kontaktflade og viden om patientens vej igennem hospitalsvæsnet.

Redaktør