Lægelig videreuddannelse

Region Hovedstaden har ansvar for at gennemføre den lægelige videreuddannelse i de 39 forskellige lægelige specialer.  Herunder finder du en kort introduktion til den lægelige videreuddannelse.

​​​​​​

For at opnå autorisation som speciallæge skal du først gennemføre den obligatoriske Klinisk Basisuddannelse på 12 måneder. Herefter skal du beslutte dig for hvilket af de 39 specialer, du ønsker at fordybe dig. Speciallægeuddannelsen påbegyndes med et introduktionsstillingsforløb på typisk 1 år.  Herefter følger et hoveduddannelsesforløb på 4-5 år afhængigt af dit specialevalg. 

Opslag på sundhedsjobs.dk

Alle introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb opslås på sundhedsjobs.dk (tidl. laegejob.dk​) og på Region Hovedstadens hjemmesider.

​Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse 

Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse har ansvar for Videreuddannelsesregion Øst, som består af Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sekretariatet rådgiver uddannelsessøgende læger og uddannelsesgivende afdelinger om regler, bekendtgørelser mv. Sekretariatet​ varetager den Kliniske Basisuddannelse og uddannelsesstillinger inden for det almenmedicinske speciale i Region Hovedstaden og alle uddannelsesstillinger i de øvrige specialer i Videreuddannelsesregion Øst.  

Få rådgivning og læs mere om den lægelige videreuddannelse på hjemmesiden laegeuddannelsen.dk ​

Lægelig videreuddannelse på Nordsjællands Hospital​​

Nordsjællands Hospital er et attraktivt uddannelsessted med ca 200 lægelige videreuddannelsesstillinger. Vi har både KBU-læger samt introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesforløb i alle de store specialer. Hospitalet har fokus på uddannelse, læring og patientforløb i samarbejdet på tværs, og der er mange muligheder for at fortsætte sin karriere her på hospitalet.

Den faglige stolthed er høj og evalueringer fra uddannelseslæger og inspektorrapporter er gode.

Nordsjællands Hospital prioriterer den lægelige videreuddannelse og et godt uddannelsesmiljø i afdelingerne højt. Hospitalet har et velfungerende lokalt lægeligt videreuddannelsesråd med meget engagerede uddannelsesansvarlige overlæger og yngre læger. Rådet understøtter og udvikler kvaliteten i den lægelige videreuddannelse og sikrer videndeling om nye lærings og evalueringsmetoder på tværs af afdelingerne blandt andet ved temamøder for alle læger på hospitalet.

Klinisk basisuddannelse på Nordsjællands Hospital

Den kliniske basisuddannelse finder sted på Nordsjællands Hospitals matrikler i Hillerød og Frederikssund:

 • Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling - Hillerød
 • Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling - Frederikssund
 • Kardiologisk Afdeling -Hillerød
 • Kardiologisk Afdeling -Frederikssund
 • Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling - Hillerød 
 • Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling - Frederikssund
 • Kirurgisk Afdeling - Hillerød
 • Neurologisk Afdeling - Hillerød
 • Ortopædkirurgisk Afdeling - Hillerød

Fokuseret KBU ophold

Afdelingerne på Nordsjællands Hospital tilbyder KBU læger med ophold på hospitalet at aftale et forkuseret forløb på en anden afdeling. 

Et fokuseret KBU ophold er et to-dages forløb, hvor KBU lægen får indblik i afdelingens specialer. Forløbene tilbydes KBU læger der ønsker kendskab til flere speciale. Dette skal hjælpe lægen med at træffe bedre beslutning om, hvilke speciale der ønskes at forsætte introduktionsforløb i.

Et fokuseret KBU forløb aftales med den uddannelsesansvarlige overlæge fra den afdeling, hvor forløbet ønskes gennemført. 


Introduktionsstillinger på Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital ansætter læger i klassificerede introduktionsstillinger i specialerne:

 • Akutmedicin
 • Almen medicin
 • Anæstesiologi
 • Diagnostisk Radiologi
 • Klinisk Fysiologi
 • Pædiatri
 • Gynækologi og Obstetrik
 • Intern medicin
 • Kirurgi
 • Klinisk Biokemi
 • Neurologi
 • Klinisk Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopædkirurgi
 • Radiologi
 • Øre-Næse-Hals

Læger i hoveduddannelse på Nordsjællands Hospital

Hoveduddannelserne i de forskellige specialer administreres via Videreuddannelsessekretariatet i Uddannelsesregion Øst.

Nordsjællands Hospitals indgår i hoveduddannelsesforløb i specialerne:​

 • Akutmedicin
 • Anæstesiologi
 • Almen medicin
 • Diagnostisk Radiologi
 • Klinisk Fysiologi
 • Pædiatri
 • Gynækologi og Obstetrik
 • Intern medicin: Kardiologi
 • Intern medicin: Nefrologi
 • Intern medicin: Endokrinologi
 • Intern medicin Lungemedicin
 • Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Intern medicin: Reumatologi
 • Kirurgi
 • Medicinsk Gastroenterologi
 • Klinisk Biokemi
 • Neurologi
 • Oftalmologi
 • Psykiatri
 • Klinisk Onkologi
 • Ortopædkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Øre-Næse-Hals

På videreuddannelsessekret​ariatets hjemmeside finder du relevante informationer om:

Lægeboliger - Nordsjællands Hospital

 Der er pt ​​37 lægeboliger, som er beliggende ved Nordsjællands Hospital - Hillerød. Boligerne er på mellem 2½ værelse og 5 værelser.

Der er mange skrevet op, men stort set alle får en lejlighed til det ønskede tidspunkt. Det er kun muligt at leje lejlighederne under ansættelsen.​

Kontakt Christina Emmonds fra Center for Ejendomme for at blive skrevet op eller hvis du har spørgsmål: Tlf.: 2374 3887 eller mail: christina.emmonds@regionh.dk


 Kontakt

​Konsulent Josefine Skou Jakobsen

Tlf.: 48 29 48 63

​​​

Redaktør