Kontor og administration

Her finder du en kort beskrivelse af erhvervsuddannelserne på kontor og administrationsområdet. Vil du uddannes inden for kontor og administration, skal du søge en elevplads. Ledige praktikpladser slås op på jobsiden. Før du søger en praktikplads, skal du opfylde adgangskravene for uddannelsen og/eller bestå grundforløbet. Når du har fundet en praktikplads, planlægges dit praktikforløb, og du tilknyttes en erhvervsskole. Har du en praktikaftale, får du løn under uddannelsen.

​​​​​​​

Kontoruddannelse med speciale - Lægesekretær

Lægesekretæruddannelsen har sidste optag elever 1. maj 2021. Den afløses af en ny erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration, som har studiestart september 2021. Det har dog ingen betydning for uddannelsesforløbet hos nuværende lægesekretærelever.

Læs m​ere om lægesekretæruddannelsen i Region Hovedstaden​​​​​

Læs mere om den sundhedsadministrative uddannelse i Region Hovedstaden

Når du er studerende på Nordsjællands Hospital

Som lægesekretærstuderende er du på tre forskellige hospitaler af hver 8 måneders varighed. I dine 8 måneder hos os får du gode muligheder for at arbejde med vores forskellige specialer. Vi har (udover mange forskellige specialer) et trygt læringsmiljø, hvor du kommer til at opleve mange forskellige patientgrupper og -kategorier og samtidig en høj grad af tværfaglighed.

Sådan foregår praktikken på Nordsjællands Hospital

I praktikken kommer du til at være på flere forskellige afdelinger og bliver lært op i de opgaver, der er i de forskellige afdelinger. Du får en grundig introduktion og bliver tilknyttet en mentorordning, hvor du følges af en elevansvarlig i alle 8 måneder. 


Kontoruddannelse m​ed speciale - Administration / Offentlig administration

Kontoruddannelse med speciale i administration findes i to varianter; Administration og Offentlig administration. Fælles for dem er at du fx arbejder med sagsbehandling, dataindsamling, kundeservice og formidlingsopgaver. Som elev lærer du om​ Region Hovedstadens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav. Faget kræver at du har ordenssans, er god til Office-programmer og dansk retskrivning.
Læs mere om kontoruddannelsen på uddannelsesguiden.dk​ 

Læs mere om kontoruddannelsernes specialer på Uddannelsesnævnets hjemmeside 

Når du er elev på Nordsjællands Hospital

Kontorelever med speciale i offentlig administration er formelt ansat hos Center for HR, og det fysiske praktiksted er i administrationen på Nordsjællands Hospital. Administrationen består af Sekretariat & Kommunikation, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, Økonomi- og Personaleafdelingen samt Nyt Hospital Nordsjælland.

 

Sådan foregår praktikken på Nordsjællands Hospital

Du vil få din base hos Sekretariat & Kommunikation, men vil også få opgaver fra og vil skulle tilbringe dele af din elevtid i de øvrige afdelinger. Administrationen har ca. 120 medarbejdere, heraf de 16 i Sekretariat & Kommunikation. Du vil sideløbende med dine skoleperioder få oplæring i og ansvar for mange både faste og mere ad hoc prægede opgaver inden for forskellige områder. Opgaverne vil være en blanding af driftsopgaver og projektrelaterede opgaver og vil bl.a. omfatte mødeplanlægning, journalisering, indkøb af varer, referater, administrativ sagsbehandling mv. Som kontorelev følges du af en elevansvarlig, der vil støtte og vejlede dig under hele uddannelsen. Du vil blive en del af et godt arbejdsmiljø med en god omgangstone, hvor vi hjælper hinanden og har fokus på at give dig en god uddannelse, som du selv er med til at forme bl.a ved valg af fagprøve m.m.

Kontoruddannelse med speciale - Økonomi

Inden for økonomi arbejder du med regnskaber og budgetter fx bogføring af indtægter, udgifter og lønninger samt økonomistyring. Økonomi er et speciale inden for kontoruddannelsen.  Som økonomielev, er det vigtigt, at du har ordenssans, er god til it og dansk retskrivning​.
Læs mere om kontoruddannelsen på uddannelsesguiden.dk​​

Redaktør