Erhvervspraktik på Nordsjællands Hospital

Hospitalet ser sig desværre nødsaget til at lukke for tilgang af erhvervspraktikantforløb i 2019 og 2020. 

Sådan søger du en erhvervspraktikplads

  • Du skal være fyldt 15 år på praktiktidspunktet for at komme i betragtning til en plads.

  • Du skal have underskrift fra din skole der dokumenterer, at du er forsikret under dit ophold.

  • Ansøgningsfrist er den 1. september for praktik i uge 41.

  • Du får svar på din ansøgning en uge efter ovenstående ansøgningsfrister i din mailboks.

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål vedr. erhvervspraktik, kan du kontakte uddannelseskonsulent Mai Grønholdt Hansen på tlf. 48 29 48 63 eller via kontaktformularen i højre side.

Eksempler på praktikforløb

Vi tilrettelægger praktikforløb som passer til dine interesser. Her er tre eksempler på, hvordan dit forløb kan se ud.

Det kliniske specialeforløb

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Kl. 08.00 – 12.00  Introduktion, herunder

Kort om hospitalet, rundtur.

Tavshedspligt

Uniformsetikette og udlevering af uniformer

Identifikationskort

Brandkursus

Håndhygiejne v. hygiejnesygeplejerske

Kursus i Hjerte og Lungeredning 

Kl. 08.00-10.00 

Klinisk afdeling

 

 

 

Kl. 08.00-11.00 

Klinisk afdeling

Kl. 10.00-12.00 

Klinisk afdeling


Kl. 11.30-12.30 

Frokost og refleksion over formiddagen

Kl. 12.00-13.00 

Frokost og refleksion over formiddagen

Kl. 11.00-12.00 

Klinisk afdeling

Kl.12.30- 15.00 

Klinisk afdeling

 

Kl. 13.00-15.00 

Klinisk afdeling

Kl.12.00-14.00 

Klinisk afdeling

Kl. 14.00-15.00 Evaluering af forløb

 

Det parakliniske forløb

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Kl. 08.00 – 12.00 

Introduktion, herunder

Kort om hospitalet, rundtur.

Tavshedspligt

Uniformsetikette og udlevering af uniformer

Identifikationskort

Brandkursus

Håndhygiejne v. hygiejnesygeplejerske

Kursus i Hjerte og Lungeredning 

Kl. 08.00-10.00 Billeddiagnostisk afdeling

Følges med Xxxx, Radiograf

 

 

Kl. 08.00-10.00 

Klinisk Biokemisk afdeling

Følges med Xxxx, Bioanalytiker

Kl. 10.00-12.00 Billeddiagnostisk afdeling

Følges med Xxxx, Radiograf

 

Kl. 10.00-12.00 

Klinisk Fysiologisk afdeling

Følges med Xxxx, Bioanalytiker

Kl. 11.30-12.30 

Frokost og refleksion over formiddagen

Kl. 12.00-13.00 

Frokost og refleksion over formiddagen

Kl. 11.00-12.00 

Frokost og refleksion over formiddagen

Kl.12.30- 15.00 Billeddiagnostisk afdeling

Følges med Xxxx, Radiolog 

Kl. 13.00-15.00 

Klinisk Biokemisk afdeling

Følges med Xxxx, Bioanalytiker

 

Kl.12.00-14.00 

Klinisk Fysiologisk afdeling

Følges med Xxxx, Læge

Kl. 14.00-15.00 Evaluering af forløb

 

 

Servicefunktionsforløbet 

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Kl. 08.00 – 12.00 

Introduktion, herunder

Kort om hospitalet, rundtur.

Tavshedspligt

Uniformsetikette og udlevering af uniformer

Identifikationskort

Brandkursus

Håndhygiejne v. hygiejnesygeplejerske

Kursus i Hjerte og Lungeredning 

Kl. 06.00-09.00 Kantinen,

Følges med Xxxx, Smørrebrødsjomfru

 

 

 

Kl. 06.00-09.00 Køkkenet,

Følges med Xxxx, kok

(varmt køkken)

Kl.09.00-11.00 Serviceafdelingen. Team xx, følges med Xxxx serviceassistent i sengeafsnit

Kl. 09.00-11.00 Køkkenet,

Følges med Xxxx, ernæringsassistent

(koldt køkken)

Kl. 11.30-12.30 

Frokost og refleksion over formiddagen

Kl. 11.00-13.00 Hjælpemiddeldepotet

Følges med Xxxx,

Kl. 11.00-11.30 

Frokost og refleksion over formiddagen

Kl.12.30- 15.00 Serviceafdelingen, team xx

Følges med Xxxx, serviceassistent i BDA

 

Kl. 13.00-14.00  

Frokost og refleksion over dagen

 

Kl.11.30-12.30 

Klinisk diætist

Følges med Xxxx, klinisk diætist

Kl. 12.30-13.30 Evaluering af forløb

Redaktør