Hospitalet som uddannelsessted

Nordsjællands Hospital er i dag en stor uddannelsesinstitution med omkring 1300 studerende og elever årligt. ​Ca. 775 tager en sundhedsfaglig bacheloruddannelse 325 kommer fra en erhvervsuddannelse og knap 200 er medicinstu​derende. Derudover  bliver ca. 450 af hospi​t​alets egne ansatte videreuddannet på hospitalet.​