Obligatoriske kurser

​Obligatoriske kurser er kurser, som medarbejdere eller bestemte grupper af medarbejdere skal gennemføre. Obligatoriske kurser tager udgangspunkt i lovkrav eller standarter fra JCI og/eller Den Danske Kvalitetsmodel.

​​​​

Alle faggrupper

KursusDeltagerRecertificering
Introduktion til hospitaletAlle nyansatteNej
Brand - teor​etisk & praktiskAlle nyansatteHvert 5. år
Brand - e-learning
(Tryg Brandskole)
AlleHvert år

Brand- Rednings- og Evakueringskurser

(OBS! Skal gennemføres ved ibrugtagelse af om- eller nybyggede afdelinger/afsnit)

AfdelingsvisHvert 2. år (1 afsnit pr.afd.)
Hygiejne – Introduktion til hygiejneorganisationAlle nyansatteNej
Håndhygiejne – E-learningAlle nyansatte med pt. kontaktHvert år
Fælles katastrofe-bered-skabsøvelse for hospitaletAfhængig af træningsområdetHvert år

 

Klinisk personale mm.

Kursus​DeltagerRecertificering
BHLR basaltPersonale med klinisk kontakt til patienterHvert 2. År
BHLR børn/ nyfødtePersonale med klinisk kontakt til børn og nyfødteHvert 2. År
IAHLR certificeringFastansat klinisk plejepersonale og læger på akut afd., kardiologisk afd., opvågning og intensiv afd.Hvert 2. År

IAHLR 1 times

Recertificeringskursus

Fastansat klinisk plejepersonale og læger på akutafd., kardiologisk afd., opvågning og intensivafd.Hvert 2. År
Cardioteam certificering af hjertestopholdMedlemmer af hjertestopholdet (anæstesilæge, medicinsklæge, anæstesisygeplejerske, serviceassistenter/ portører)Hvert 2. År

Cardioteam

1 times recertificerings​kursus

Medlemmer af hjertestopholdet (anæstesilæge, medicinsk læge, anæstesisygeplejerske, serviceassistenter/ portører)Hvert 2. År
BHLR hylNyansatte læger i medicinsk og anæstesiologisk regi med ansvar for hjertestophylNej
Arbejdsmiljøuddannelse[1]ArbejdsmiljørepræsentanterNej
SedationskurserLæger og sygeplejersker, der udfører let til moderat sedation i forbindelse med indgreb eller invasive procedure​r​
Nej


[1] Udover arbejdsmiljøuddannelsen bliver der mht. arbejdsmiljølovgivning oktober 2010 tilbud frivillige kurser til arbejdsmiljørepræsentanter, som er behovsrelateret.​​​

Redaktør