Medarbejderudvikling for sygeplejersker på Nordsjællands Hospital

​På Nordsjællands Hospital arbejder vi målrettet på at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere. Læs her om nogle af de medarbejderudviklingstiltag, vi tilbyder erfarne og nyuddannede sygeplejersker.

Komptenceudvikling af erfarne sygeplejersker

Nordsjællands Hospital har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udviklet en skræddersyet diplomuddannelse til erfarne sygeplejersker. Uddannelsen tilbydes sygeplejersker fra 2 fastlagte afdelinger ad gangen pr. år.
Med erfarne sygeplejersker menes sygeplejersker med min. 2 års anciennitet i et givent speciale.

I efterårssemesteret 2018 gennemførte 40 erfarne sygeplejersker fra Kirurgisk og Neurologisk Afdeling uddannelsen som et pilotforsøg, der igen vil løbe af stablen i efterårssemesteret 2019 med nye deltagere fra to fastlagte afdelinger.

Hold 1  17-12-18_1.jpgHold 1: Erfarne sygeplejersker fra Neurologisk og Kirurgisk Afdeling afsluttede deres diplomuddannelse den 17. december 2018

Foto af hold erfarne sygeplejersker  20-12-18_M2A9895_1.jpg

Hold 2: Erfarne sygeplejersker fra Neurologisk og Kirurgisk Afdeling afsluttede deres diplomuddannelse den 20. december 2018.

Uddannelsesforløbets formål og indhold

Formålet med uddannelsen er blandt andet at give den erfarne sygeplejerske flere delegerede rettigheder f.eks. i forbindelse med udskrivelse og afstemning af medicin og at etablere tydelige karriereveje for sygeplejerskerne samt at etablere en stærk læringskultur i afdelingerne.

Uddannelsesforløbet er et modul forløbende over fem måneder og giver 10 ETCS point, 1/6 af et diplomstudie, og al undervisning foregår praksisnært på hospitalet.
For at sikre den stærkest mulige forankring til praksis består forløbet af skiftevis teoretisk undervisning, simulationstræning og øvelser, som skal arbejdes med i egen praksis mellem undervisningsgangene. Herudover bindes det samlede forløb sammen af et opstarts- og et afslutningsseminar med deltagelse af afdelingslederne.

Emnerne er bl.a. sundhedsjura og sundhedspolitik, klinisk lederskab, beslutningstagen og samarbejde samt involvering af patienter og pårørende. Deltageren vil samtidig få øgede kompetencer indenfor samarbejde på tværs af professioner.  

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere?

Vil du vide mere om uddannelsen, kan du kontakte kvalitetskonsulent Marián Cederstrøm
Telefon: 48 29 49 90
Send en mail til Marián Cederstrøm

Tryg start for nyuddannede sygeplejersker

På Nordsjællands Hospital hjælper et sæt faste introprincipper til, at nyuddannede sygeplejersker hurtigere opnår kliniske kompetencer, og målrettede karrieresamtaler motiverer sygeplejerskerne til at skabe en karriere her på Nordsjællands Hospital.

Indsatsen har fået navnet KURS, der er en sammentrækning af forbogstaverne i ordene karriere, udvikling, retning og selvbestemmelse. Tidligere hed denne indsats "Fra føl til jockey". 

Bag KURS gemmer sig to centrale indsatser:

Nye introprincipper til nyuddannede sygeplejersker

Et centralt element i KURS er et nyt koncept for introforløbet, når en nyuddannet sygeplejerske starter på en afdeling. Den tidligere ordning, hvor den nyuddannede gik som føl hos en erfaren sygeplejerske og lærte af ham/hende, er erstattet med KURS.

I de nye principper gennemføres introduktionen af den nyansatte under supervision af en mentor. Den nyansatte beslutter samt sætter mål for, hvilke procedurer og regimer han/hun vil træne i en periode. Den nye er meget aktiv i forberedelsen til den praktiske del i klinikken (hands on). Mentorens rolle er at facilitere læringen via refleksion og på den måde er den nyansatte i front hos patienterne fra første dag.

Det overordnede mål er, at den nyuddannede hurtigere opnår kliniske kompetencer på afdelingen og gennem ansvar for egen læring langt hurtigere udvikler sig i faget.

Karrieresamtaler efter det første halve års ansættelse

Et andet og vigtigt indsatsområde i KURS er, at de nyuddannede efter det første halve år på en afdeling får tilbud om en karrieresamtale med en erfaren sygeplejerske. Formålet er, at sygeplejersken motiveres til et karriereforløb på Nordsjællands Hospital.

Til samtalen motiveres og støttes sygeplejersken til at reflektere over ønsker til fremtiden. Det kan være ønsker om at blive specialist i afdelingen, uddannelsesopgaver, ledelsesopgaver eller ønske om at videreudvikle sig inden for et andet speciale.  Hvis karrieresamtalen leder hen i mod en karriere i et andet speciale, støttes sygeplejersken i at få skabt kontakt til relevante afdelinger/afsnit, hvor hans/hendes kompetencer i fremtiden kan komme i spil.

Se principperne bag KURS


Redaktør