Information til praksis i NORD

Her ​har vi samlet en række nyttige informationer om arbejdet i Billeddiagnostisk Afdeling, der henvender sig særligt til sundhedspersonale i praksis.

​​​​

Drop-in røntgen 

Generel information om drop-in røntgen på sundhed.dk (link åbner i nyt vindue)

Drop in er lukket indtil videre

Der vil indtil videre være lukket for drop-in med baggrund i Coronavirus spredningen. Det er stadig muligt at henvise akutte patienter og andre haste efter nedenstående retningslinjer.

Læs mere om drop-in til patienter på Nordsjællands Hospital

Bestilling af røntgenundersøgelser, knogler og thorax

(opdateret pr. 04-05-2020)

Gennem et stykke tid har der udelukkende været adgang til at få røntgenfotograferet patienterne efter telefonisk kontakt til en læge på radiologisk afdeling. Denne ordning har medvirket til at begrænse COVID-19 suspekte patienters adgang til hospitalet. Vi vil gerne sige tak for, at denne ordning er blevet respekteret og fulgt. Det har været en vigtig brik i at reducere smittespredningen på hospitalet.

Med åbningen af almen praksis oplever vi nu et stigende behov for at få adgang til simple røntgenundersøgelser.  Der er endnu ikke åbnet for rutineundersøgelser. Da vores drop-in funktion er lukket på ubestemt tid og da vi samtidig stadig skal tænke på smittespredning i ventearealerne, vil vi gerne i stedet tilbyde følgende:

Hvis egen læge skønner, at en patient skal have foretaget en fremskyndet røntgenundersøgelse inden for 2-3 dage, kan der fremsendes en hastehenvisning, hvoraf det fremgår, at patienten skal indkaldes. Patienten vil blive booket til en tid en af de nærmeste dage. Forudsætningen for dette er, at der klart og utvetydigt i henvisningen står én af følgende sætninger:

  • Patienten er podet negativ for COVID-19.
  • Patienten har tidligere haft COVID-19, men er aktuelt rask.
  • Patienten er ikke COVID-19 suspekt.

Hvis en af ovenstående sætninger ikke er påført, vil henvisningen blive returneret.

Patienten vil derefter modtage brev i e-boks om tid og sted for fotograferingen, som vil finde sted inden for få dage.

Det er meget vigtigt at patientens telefonnummer påføres henvisningen, hvis patienten ikke har e-boks, da posten ikke vil kunne nå frem så hurtigt.

Det gælder uændret, at man skal kontakte røntgenafdelingen telefonisk på 48 29 75 85, hvis man har patienter, der har akut brug for fotografering samme dag. Patienten kan da røntgenfotograferes i tidsrummet 9-12. Hvis patienten er COVID-19 suspekt, skal vedkommende uændret henvises via CVI.

Vi beder om, at man kun ringer om akutte undersøgelser, hvis fotograferingen på ingen måde kan vente 2-3 dage. Dette af hensyn til den massive genåbningsopgave, hospitalet står overfor.

Vi håber, at vi ved fælles hjælp kan få fotograferet lidt flere patienter, få reduceret de praktiserende lægers telefonopgave og få mindsket belastningen på røntgenafdelingens akuttelefon.

​Læs på Sundhed.dk

MR-kontrolskema

Download MR-kontrolskema (skemaet åbner i nyt vindue)


Redaktør