Hospitalspræst

Alle hospitaler har ansat præster, der står til rådighed for samtaler med patienter og pårørende. Det kan fortrinsvis ske indenfor almindelig arbejdstid, men i akutte tilfælde kan præsten også tilkaldes eller efter aftale træffes på andre tidspunkter af døgnet.

Sven Rune Havsteen er hospitalspræst på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han fortæller om sin hverdag som hospitalspræst, og om, hvordan du kan bruge præsten under din indlæggelse.

Kontakt hospitalspræsterne på Nordsjællands Hospital

Hillerød


Anne Boye, mobil 21 34 66 20
træffes bedst i dagtimerne (undtagen fredag)Kim Fischer Nielsen, mobil 30 70 53 87
træffes bedst i dagtimerne (undtagen mandag)

 

Frederikssund


Frits Gammelgaard Terpet, mobil 24 82 07 51
træffes bedst i dagtimerne mandag, tirsdag og onsdag.


Ole Hansen, tlf. 47 52 11 36
træffes bedst i dagtimerne torsdag og fredag.


Tilbud om en samtalepartner

Der kan være mange forskellige grunde til at ville tale med en præst. Den ene er lige så god som den anden, og den behøver ikke at være ensbetydende med en alvorstung religiøs samtale.

Hospitalspræsten er et tilbud om en samtalepartner, når troen, tvivlen, håbet, angsten, forestillingerne eller fantasierne presser sig på. Præsterne er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller religiøs overbevisning, du har.

Præsten kommer, når du ønsker det

På nogle afdelinger kommer præsterne jævnligt besøg. Men du er også altid velkommen til selv at tage kontakt til præsterne. Spørg der, hvor du undersøges eller behandles om, hvordan du får kontakt.

Eller få en af dine pårørende eller et personalemedlem til at tage kontakt på dine vegne. Naturligvis har du også mulighed for, at pårørende eller personale er med til samtalen med præsten.

Ønsker du en anden præst - din sognepræst hjemmefra eller en præst fra et andet kirke eller trossamfund - kan det også lade sig gøre. Her vil hospitalspræsterne eller afdelingen hjælpe dig med at få det arrangeret.

Præsten har tavshedspligt

Alle samtaler med præster på hospitalet er omfattet af tavshedspligt, og ingen præst har adgang til hverken din journaler eller plejepersonalets interne notater.

Andre præster eller imam

Ønsker du en anden præst - din sognepræst hjemmefra eller en præst fra et andet kirke- eller trossamfund kan det også lade sig gøre. Hospitalspræsterne vil være behjælpelige med at etablere kontakten, hvis det ønskes. Dette gælder også i tilfælde af muslimske patienters ønske om kontakt til en imam.

Præster i sundhedssektoren

På folkekirken.dk kan du se en samlet liste over hospitalspræsterne i Region Hovedstaden (link åbner i nyt vindue).


Redaktør