Intern finansiering

På ​Nordsjællands Hospital er det læger, andre akademikere og professionsbachelorer som forsker. Hospitalet har et forskningsbudget på 21 mio. kr. årligt – det svarer til 1 % af hospitalets driftsbudget.

​Midlerne fra forskningsbudgettet fordeles således:

 • forskerdelestillinger:  54%
 • postdoc delestillinger:  7%
 • Løn til indskrevne ph.d.-studerende:  16%
 • Frie forskningsmidler: 15%
 • Stipendier til prægraduate forskningsårsstuderende: 2%
 • Stipendier til kommende ph.d.-studerende: 2,5%
 • Kongresmidler mm.: 1%
 • Udbygning af forskningsinfrastruktur: 2,5% 

Forskerdelestillinger skal sikre den systematiske opbygning af interne forskningsmiljøer og give mulighed for at etablere nationale og internationale forskningssamarbejder. Desuden skal stillingen give mulighed for, at stillingsindehaveren opnår de nødvendige kvalifikationer til forskningslektorat. Forskerdelestillinger er en kombination af klinisk arbejde og klinisk forskning. Finansiering af den kliniske del af stillingen varetages af den ansættende afdeling.

Postdoc delestillinger skal sikre, at der opbygges og videreudvikles forskningsmiljøer i afdelingen. Forskningsdelen af stillingen er allokeret til klinisk forskning inden for ansøgerens videnskabelige fagområde. Postdoc'ens forskningsplan skal understøtte og udvikle afdelingens forskning.

Frie forskningsmidler kan anvendes til fx lønmidler til VIP/TAP, laboratorieanalyser, udgifter til diverse anmeldelser, udgifter i forbindelse med ph.d.-studerendes forskningsophold.

Ét års løn til indskrevne ph.d.-studerende skal give den ph.d.-studerende tid til det konkrete forskningsprojekt og til at søge  eksterne midler til finansiering af studiet. 

​Stipendier til kommende ph.d.-studerende skal give kvalificerede kandidater mulighed for at bearbejde en forskningsidé frem til en ph.d.-projektprotokol, som kan bruges ved ansøgning om indskrivning som ph.d.-studerende.

Prægraduat forskningsårsstipendier er til studerende, som ønsker at få viden og erfaring fra forskningsverdenen.  Den studerende skal arbejde med et forskningsprojekt tilknyttet Nordsjællands Hospital under supervision af en vejleder fra hospitalet.

På Nordsjællands Hospital findes yderligere en række interne fonde, som bevilliger midler til forskningsprojekter under forskellige vilkår. De forskningsprojekter, der søges midler til, skal være forankret på hospitalet. Disse fonde er:

 • Fru Olga Bryde Nielsens fond
 • Tvergaards fond
 • Helene Rudes fond
 • Kaptajnløjtnant Harald Jensen og hustrus fond
 • Generalkonsul Oscar Zimmermann og hustrus legat
 • Ellen Margrete Cramer fond
 • Dr. Louises børnehospitals forskningsfond​
Redaktør