Forskernetværket

​Forskernetværket på Nordsjællands Hospital​ er et netværk af ph.d.- studerende, prægraduate forskningsårsstuderende, seniore og juniore forskere, forskere in-spe og andre med forskningsinteresse.
​Forskernetværket mødes en gang om måneden og fungerer som et netværk til gensidig inspiration, erfarings- og meningsudveksling. 

Alle forskningsinteresserede på hospitalet opfordres til at deltage. Netværket har en arbejdsgruppe, som planlægger indholdet af netværksmøderne, således at møderne altid har et relevant og fagligt indhold. 

Forskernetværket er forankret i Forskningsafdelingen. ​Forskernetværket er et godt forum for fx ph.d.-studerende at mødes i. Her møder man både ligesindede sparringspartnere og seniore forskere, som kan inspirere og hjælpe på vej. 

Forskernetværket stræber efter at fremme den sundhedsvidenskabelige forskning og miljøet omkring denne indsats på Nordsjællands Hospital. 

 

Redaktør