Forskerkursus for medicinstuderende

Forskningsafdelingen  tilbyder et internt forskerkursus;

Kurset er udviklet med henblik på at give de medicinstuderende på "forskermodulet" på kandidatuddannelsens 5. semester viden om grundlæggende værktøjer i forbindelse med deres forskningsprojekt. Kurset tilbydes medicinstuderende, kommende ph.d.- studerende, nuværende ph.d.-studerende som er i starten af ph.d.-forløbet samt yngre læger med interesse for forskning.

Der er få pladser på kurset, og de tildeles efter "først til mølle-princippet". Vi forventer, at deltagerne følger hele kurset. Programmet finder du her på siden.

Tilmelding til bibliotekar Jette Meelby jette.meelby@regionh.dk

Kursister skal være ansat på eller have en tilknytning til Nordsjællands Hospital.


Redaktør