Forskerkursus for medicinstuderende

Forskningsafdelingen  tilbyder et internt forskerkursus;

Kurset er udviklet med henblik på at give de medicinstuderende på "forskermodulet" på kandidatuddannelsens 5. semester viden om grundlæggende værktøjer i forbindelse med deres forskningsprojekt. Kurset tilbydes medicinstuderende, kommende ph.d.- studerende, nuværende ph.d.-studerende som er i starten af ph.d.-forløbet samt yngre læger med interesse for forskning.

Der er få pladser på kurset, og de tildeles efter "først til mølle-princippet". Vi forventer, at deltagerne følger hele kurset. Se program til det interne forskerkursus.

Tilmelding

Tilmelding til bibliotekar Jette Meelby
Send en mail til Jette Meelby  

Kursister skal være ansat på eller have en tilknytning til Nordsjællands Hospital


Redaktør