Finansiering

​På Nordsjællands Hospital bruger vi knap 1% af hospitalets driftsbudget på forskning, samtidig med at vi arbejder målrettet på at tiltrække ekstern finansiering, så vi kan øge aktivitetsniveauet på forskningsområdet.

​Intern finansiering

På forskningsbudgettet på hospitalet er der afsat betydelige midler til forskningstillinger til kliniske forskere med forskellig sundhedsprofessionel baggrund, herunder læger, sygeplejersker, fysiopterapeuter og jordemødre. Formålet er at fastholde og udvikle den forskningsmæssige kompetence på hospitalet. Stillingerne inkluderer professorer, kliniske forskningslektorer, seniorforskere, deleforskere og postdoc's. Der afsættes også en lønpulje, som indskrevne ph.d.-studerende kan søge, samt stipendier til kommende ph.d.-studerende og prægraduate forskningsårstuderende. Desuden er der er pulje, som forskere kan søge til forskningsprojekter og kongresdeltagelse.  

Ekstern finansiering

​​Forskere på hospitalet kan få rådgivning til ekstern forskningsfinansiering af Forskningsafdelingen, der er behjælpelig med at finde relevante private fonde og statslige puljer til at søge midler til specifikke forskningsprojekter, herunder til VIP-løn, TAP-løn, apparatur, drift og studieophold i udlandet. Forskningsafdelingen er også behjælpelig med at kommentere ansøgninger med særlig vægt på de ikke-videnskabelige dele af ansøgningen, såsom lægmandsbeskrivelse, følgebrev og budget.

 

Redaktør