Ekstern finansiering

​Forskere på Nordsjællands Hospital kan få rådgivning til ekstern forskningsfinansiering.

Nordsjællands Hospitals mulighed for at øge aktivitetsniveauet på forskningsområdet hænger sammen med evnen til at tiltrække flere eksterne forskningsmidler. Derfor arbejdes der målrettet på at kvalitetssikre ansøgninger, synliggøre forskningen og gøre Nordsjællands Hospital til en attraktiv forskningssamarbejdspartner på flere fronter.


Forskere på Nordsjællands Hospital kan få hjælp af Forskningsafdelingen til at finde relevante fonde og offentlige puljer, hvor der kan søges midler til forskningsprojekter. Desuden udarbejder Forskningsafdelingen løbende generiske TOP 10 lister over fonde og puljer, hvor der kan søges midler til eksempelvis løn, apparatur og studieophold i udlandet. ​


Forskningsafdelingen tilbyder også rådgivning i udformning af ansøgninger og kan være behjælpelige med at udarbejde udkast til de ikke videnskabelige dele, såsom lægmandsbeskrivelse og følgebrev.


Redaktør