Prægraduate forskere

Nordsjællands Hospital s​tøtter studerende der ønsker at forske

Prægraduate forskningsårsstuderende (stud.med.'er), kan afsætte et helt eller et halvt år til at arbejde med forskning her på hospitalet. Siden 2011 har Nordsjællands hospital haft ganske mange prægraduate forskningsårsstuderende tilknyttet, hvoraf hospitalet har ydet økonomiske lønmidler til ca. 75% af dem, resten har været eksternt finansieret. Den studerende, som  altid har en vejleder med tilknytning til universitetet, arbejder fuldt tid på et på forhånd defineret forskningsprojekt.

Derudover har Nordsjællands Hospital tilknyttet flere professionsbachelorer, der tager videregående kandidat- eller masteruddannelser. Disse studerende kommer fra Nordsjællands Hospital eller andre hospitaler eller uddannelsesinstitutioner.

Redaktør