Ph.d.-studerende

På Nordsjællands Hospital støtter vi aktivt ph.d.-forskeruddannelsen indenfor både det medicinske område og professionsbachelor området.

Man kan tage en ph.d. indenfor mange sundhedsvidenskabelige discipliner, men de fleste ph.d.-studerende på hospitalet tager deres ph.d. indenfor det medicinske område. Dog er der et stigende antal ph.d.-studerende inden for professionsbachelor området.

På Nordsjællands Hospital støtter aktivt ph.d.-forskeruddannelsen ved hele tiden at udvikle og vedligeholde vores forskningsinfrastruktur, det være sig økonomi, fysiske faciliteter, vejledning og rådgivning. Hovedparten af de universitetsindskrevne ph.d.-studerende på Nordsjællands Hospital er læger, men der er også sygeplejersker, cand.scient'er og fysioterapeuter, som udfører deres ph.d.-studie her.

Redaktør