Kliniske forskningslektorer

Nordsjællands Hospital har aktuelt 4 kliniske forskningslektorer indenfor henholdsvis anæstesi, anæstesi/intensiv, neurologi samt lunge- & Infektionsmedicin.

 

​En klinisk forskningslektor varetager kliniske opgaver som udgangspunkt svarende til halvdelen af stillingen, mens den anden halvdel af stillingen benyttes til universitære opgaver. De universitære opgaver drejer sig om forskningsopgaver, herunder forpligtigelse til publikation/videnskabelig formidling samt undervisningsopgaver, herunder vejledning og bedømmelsesarbejde, opgavestillelse, undervisnings-planlægning og udvikling og deltagelse i faglige udvalg. En klinisk forskningslektor ansættes normalt for en periode på 5 år.​

Redaktør