Forskningsrådet

Forskningsrådet har til formål at styrke Nordsjællands Hospitals sundhedsvidenskabelige forskning og forskningsprofil i relation til forskning i Region Hovedstaden.​

Forskningsrådet rådgiver Direktionen på Nordsjællands Hospital i spørgsmål om prioritering af hospitalets indsats på det forskningsmæssige område. Forskningsafdelingen fungerer som sekretariat for Forskningsrådet.

Faste medlemmer

Formandskabet:

 • Formand - lægelig vicedirektør
 • Næstformand – Forskningschefen
 • Koordinerende professor
 • Seniorforsker for Professionsbachelor-området 

Desuden er forskningsklyngernes formænd faste medlemer

Valgbare medlemmer

Forskningsrådet repræsenteres desuden af nedenstående grupperinger. Medlemmer indstilles af de respektive grupperinger til forskningsrådet, der videreindstiller til direktionen: 

 • Professorer
 • Ledende overlæger
 • Ledende oversygeplejerske
 • Forskningsansvarlige
 • Forskningslektorer
 • Forskere i delestillinger
 • Forskere med professionsbachelor-baggrund
 • Ph.d.-studerende

Sekretariat

Forskningskonsulent Malene Starup Stage
Send en mail til Malene Starup Stage


Redaktør