Forskningspatient

​Hvorfor skal jeg so​m patient deltage i forskning?

På hospitalet er der mange forskere og ph.d.-studerende, som løbende arbejder med spændende forskningsprojekter, og som har brug for borgernes/patienternes medvirken i forskningsprojekterne for at kunne gennemføre deres forskning.

Er du interesseret i at deltage i et forskningsprojekt, vil det være en god ide at tage kontakt til din behandler på hospitalet.

Hvis du vil vide mere omkring, hvordan du skal deltage som patient i et forskningsprojekt, kan du se mere på nedenstående video, hvor både forskere og patienter udtaler sig.

 

Film om at være forskningspatient

Du kan læse mere om dine rettigheder og om, hvad det indebærer at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forsøg på Videnskabsetisk Komités hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde nedenstående materiale:

"Før du beslutter dig"

"Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt  forskningsprojekt"

 

 

Redaktør