Deleforskere

​Der er ansat deleforskere på adskillige kliniske afdelinger på Nordsjællands Hospital

​Forskerdelestillinger skal sikre den systematiske opbygning af interne forskningsmiljøer og give mulighed for at etablere nationale og internationale forskningssamarbejder. Forskerdelestillingerne er forankret i klinikken og er en kombination af klinisk arbejde og klinisk forskning.

På Nordsjællands Hospital har vi valgt at bruge en 50/50 model - 50% tid til forskning og 50% tid til klinisk arbejde - for de forskere, som  ansættes med delfinansiering via det centrale forskningsbudget  – det gælder de seniore deleforskere (3-årige delestillinger) og  ​​postdoc's (2-årige delestillinger).

Nogle afdelinger finansierer selv deleforskere med en anden fordeling af forskningstid.

Redaktør