Nordsjællands Hospitals forskningsstrategi

​Strategien skal være med til at sikre retning, prioritering og en sikker hånd på roret.

Læs Forskningsstrategi for Nordsjællands Hospital 2019-2024 (åbner i nyt vindue)

"Forskningsstrategi for Nordsjællands Hospital for sundhedsforskning 2019-2024" er udarbejdet af Forskningsafdelingen på baggrund af en længere høringsproces og efterfølgende godkendelse af det lokale forskningsråd og direktionen i sommeren 2019.

Den lokale forskningsstrategi er en milepæl og kulminationen på et målrettet arbejde med at styrke forskningen på hospitalet. Den udpeger fælles mål og retning for forskningen og skal sikre, at vi er med i front i fremtiden. Den har fokus på ansvarlig og transparent forskningsformidling og skal bidrage til at gøre hospitalets forskningsprofil skarpere og mere synlig i og uden for regionen.  

Den har et strategisk ophæng i Region H's aktuelle forskningsstrategi men fokuserer på klinisk forskning med udgangspunkt i de eksisterende forskningsklynger og forskningsområder på hospitalet.

Strategien udpeger 8 strategiske områder, der skal arbejdes målrettet, herunder:

  • forskning som en del af patientbehandlingen på lige fod med behandling, pleje og uddannelse
  • faglig udvikling hos medarbejdere 
  • samarbejde mellem klinik og forskning
  • forskningsbaseret udvikling og forandring
  • anvendelse og synliggørelse af forskningsresultater

Strategien skal danne grundlag for målrettede handlingsplaner. 

Redaktør