Forskningseksperiment

Eksperimentet

I forbindelse med arrangementet "For lidt, for meget eller forkert" under Forskningens Døgn gennemførte Nordsjællands Hospital et forskningseksperiment med fremmødte borgere omkring hospitalsmåltidet.

80 ud af de 109 fremmødte borgere var mellem 60 og 79 år. Ud af disse 109 personer var 40 mænd og resten kvinder.  Deltagerne fik serveret det samme hospitalsmåltid, men under forskellige omstændigheder - i en seng, ved et meget pænt, veldækket bord, ved et bord med mad på porcelæn og endelig ved et bord, hvor maden blev serveret på plast og pap.

Resultatet

Hvorvidt man spiste i blå (pænt bord på porcelæn), grøn (plast og pap), rød(meget veltildæket bord med service) eller gul gruppe (siddende i en hospitalsseng) var der stor tilfredshed med hospitalsmåltidet med nogenlunde ens fordeling i grøn og blå gruppe,  lidt større usikkerhed i gul gruppe og størst tilfredshed i rød gruppe.

Deltagerne havde ikke på forhånd fået at vide, hvad de enkelte farver indebar og at de skulle indtage deres måltid under forskellige omstændigheder.

 

 

Som det fremgår af nedenstående grafik  var der stor tilfredshed med det serverede hospitalsmåltid - mere end 70 af deltagerne syntes, at det levede op til deres forventninger. Tilfredsheden var rimelig ens for kvinder og mænd. 

 

Resultat viste endvidere, at størstedelen af de fremmødte - både mænd og kvinder - følte, at de blev mætte. 

 

 

Hanne:

"Vil du hilse og takke holdet bag det supergode arrangement i aften. Veltilrettelagt, informativt og hyggeligt".

 Ulla:

"En stor tak for det super fine og interessante arrangement i aftes, torsdag, et stort arbejde i har lagt deri, vi gik derfra godt mættet af oplysninger og dejlig mad, dejligt, at være med til at bidrage hvad ens holdninger er. tak".

 

 

 

 

Redaktør