Styregruppe - forskningsklyngen Perioperativ Behandling

Styregruppens medlemmer

Kai Henrik Wiborg Lange (formand)

Overlæge, dr.med., klinisk forskningslektor og formand
Anæstesiologisk Afdeling
kai.henrik.wiborg.lange@regionh.dk

 

Lars Hyldborg Lundstrøm

Overlæge, ph.d., deleforsker
Anæstesiologisk Afdeling

 

Jesper Sonntag

Afdelingslæge, ph.d.-studerende
Ortopædkirurgisk Afdeling

 

Christian Rothe

Reservelæge, ph.d.-studerende
Anæstesiologisk Afdeling

 

Claus Anders Bertelsen

Overlæge, ph.d.
Kirurgisk Afdeling

 

 

Redaktør