Styregruppe - forskningsklyngen Perioperativ Behandling

Styregruppens medlemmer

Jakob Kleif (formand)

Reservelæge, ph.d.
Kirurgisk Afdeling


Kai Henrik Wiborg Lange

Overlæge, dr.med., klinisk forskningslektor
Anæstesiologisk Afdeling


Lars Hyldborg Lundstrøm

Overlæge, ph.d., deleforsker
Anæstesiologisk Afdeling


Jesper Sonntag

Afdelingslæge, ph.d.-studerende
Ortopædkirurgisk Afdeling

 

Christian Rothe

Reservelæge, ph.d.
Anæstesiologisk Afdeling

 

Claus Anders Bertelsen

Overlæge, ph.d.
Kirurgisk Afdeling

 

 

Redaktør