Styregruppe - forskningsklyngen Kvinde Barn Ung

Styregruppens medlemmer

Ellen Løkkegaard (formand)

Overlæge, klinisk lektor, ph.d. og formand
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
ellen.christine.leth.loekkegaard@regionh.dk


Tine Dalsgaard Clausen

Overlæge, klinisk lektor, ph.d., deleforsker
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling


Inger Merete Jørgensen

Overlæge, klinisk lektor, ph.d., deleforsker
Børne- og Ungeafdelingen


Grete K. Teilmann

Overlæge, klinisk lektor, ph.d., deleforsker
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

 

Jane Bendix

Jordemoder, Post doc, ph.d., klinisk specialist
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

 

 

Redaktør