Infektion og Inflammation

Med udgangspunkt i patienter med infektion eller inflammation ønsker klyngen at skabe en platform for klinisk. patientnær forskning. Forskningsklyngen vil arbejde flerdimensionelt på tværs af afdelinger, faggrupper og kompetencer, vil samarbejde nationalt og internationalt og søge at implementere klyngens resultater i klinikken.

Klyngen har medlemmer fra 10 afdelinger på Nordsjællands Hospital samt medlemmer fra Rigshospitalet og Herlev hospital. Der er repræsentanter fra mange faggrupper herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, bioanalytikere, ingeniører, biologer og studerende. Der er etableret en styregruppe, som skal inspirere til etablering af projekter og sikre, at visionen opfyldes.

Klyngens mission er, med udgangspunkt i patienter med infektion eller inflammation, at beskrive sammenhænge og associationer, identificere mulige forbedringspunkter og gennemføre interventionsstudier.

Kontaktperson og formand

Morten Bestle

overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor
Anæstesiologisk Afdeling
Nordsjællands Hospital
morten.bestle@regionh.dk

 

COLOURBOX3360301 - hvidbog - til klyngesider.jpg Hvidbog                   COLOURBOX6292714 - tovholder - til klyngesider.jpg Styregruppe

 

 

 

Redaktør