Forskningsklyngen Kvinde Barn Ung

Klyngen har medlemmer fra Børne- og Ungeafdelingen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og Kirurgisk Afdeling.

Perspektivering og vision

Visionen er at skabe en forskningsklynge, der effektivt og kreativt forsker indenfor kvinder, børn og unges udvikling og sygdomme, graviditet og fødsel. I klyngen ønsker man at synliggøre de metodologiske ressourcer inden for forskning i tværgående emner og udvide både samarbejdet internt på Nordsjællands Hospital og eksternt i en bottom-up proces.

Mission

Missionen er at skabe evidensbaseret viden til gavn for kvinder, børn og unge.

Kontaktperson og formand

Ellen Løkkegaard
Professor, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
Send en mail til Ellen Løkkegaard


Redaktør