Forskningsklyngen Kvinde Barn Ung

Klyngen har medlemmer fra Børne- og Ungeafdelingen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og Kirurgisk Afdeling.

Perspektivering og vision

Visionen er at skabe en forskningsklynge, der effektivt og kreativt forsker indenfor kvinder, børn og unges udvikling og sygdomme, graviditet og fødsel. I klyngen ønsker man at synliggøre de metodologiske ressourcer inden for forskning i tværgående emner og udvide både samarbejdet internt på Nordsjællands Hospital og eksternt i en bottom-up proces.

Mission

Missionen er at skabe evidensbaseret viden til gavn for kvinder, børn og unge.

Kontaktperson og formand

Ellen Løkkegaard
Professor
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

ellen.christine.leth.loekkegaard@regionh.dk

 

 COLOURBOX3360301 - hvidbog - til klyngesider.jpg Hvidbog                       COLOURBOX6292714 - tovholder - til klyngesider.jpg Styregruppe

 

 

Redaktør