Forskningsklyngen Kvinde, Barn og Ung

Logo for KBU-klyngen.jpg

I klyngen Kvinde, Barn & Ung arbejder vi med kvinder, børn og unges sundhed og sygdom. Klyngen består af både jordemødre, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og studerende, der arbejder med mange spændende projekter inden for dissse patientgrupper.

I 2016 har vi konstitueret os som klynge og arbejder på en fælles kultur. Vi er startet månedlige korte status møder, og vi følger med i status på projekter, udfordringer, løsninger, præsentation, publikationer og økonomi. 

Vi har et storstilet projekt igang 'Fit-mum' hvor klyngen tværfagligt arbejder sammen med forskere fra DTU og KU.  Vi har et innovativt projekt i gang,  som skal resultere i en erhvervs-ph.d. om udvikling, brug og effekter af en p-pille app.

 

Perspektivering

Vi ønsker i klyngen at synliggøre de metodologiske ressourcer indenfor forskning i tværgående emner og udvide både samarbejdet internt på Nordsjællands Hospital og eksternt i en bottom-up proces.  Visionen er at skabe en forskningsklynge, der effektivt og kreativt laver forskning inden for kvinder, børn og unges udvikling og sygdomme, graviditet og fødsel.

Klyngens mission er at skabe evidensbaseret viden til gavn for kvinder, børn og unge.

 

Kontaktperson og tovholder

Ellen Løkkegaard

Overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Nordsjællands Hospital

ellen.christine.leth.loekkegaard@regionh.dk

 

 

Redaktør