Forskningsklyngen Inflammation og Infektion

Med udgangspunkt i patienter med infektion eller inflammation ønsker klyngen at skabe en platform for klinisk. patientnær forskning. Forskningsklyngen vil arbejde flerdimensionelt på tværs af afdelinger, faggrupper og kompetencer, vil samarbejde nationalt og internationalt og søge at implementere klyngens resultater i klinikken.

Klyngen har medlemmer fra 10 afdelinger på Nordsjællands Hospital samt medlemmer fra Rigshospitalet og Herlev hospital. Der er repræsentanter fra mange faggrupper herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, bioanalytikere, ingeniører, biologer og studerende. Der er etableret en styregruppe, som skal inspirere til etablering af projekter og sikre, at visionen opfyldes.

Klyngens mission er,  med udgangspunkt i patienter med infektion eller inflammation, at beskrive sammenhænge og associationer, identificere mulige forbedringspunkter og gennemføre interventionsstudier.

Kontaktperson og tovholder

Pernille Ravn

overlæge, ph.d., klinisk lektor

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Nordsjællands Hospital

pernille.ravn@regionh.dk

 

 

Redaktør