​​​​​​​​​​​

Psykologiske forhold

​Fertilitetsbehandling er ofte et meget langstrakt og krævende forløb med mange følelsesmæssige op- og nedture. Håb og skuffelse afløser hinanden, og det er stressende ikke at vide, hvor mange behandlinger man skal igennem og om det overhovedet vil lykkes.​

Behandlingen

For nogen kan fertilitetsbeha​ndling virke grænseoverskridende. At skabe et barn sammen er normalt en meget privat sag. Netop derfor kan det for barnløse i behandling, som må overlade "opgaven" til behandlerne, føles som om, at man får blottet en meget intim og privat del af kroppen og parforholdet.

Mange oplever dog også det at komme i fertilitetsbehandling som noget positivt. At få en forklaring på barnløsheden og overlade "ansvaret" til fagfolk kan virke befriende.

Alle, der arbejder med ufrivillig barnløshed, er klar over, at der kan være påtrængende psykologiske problemer forbundet hermed. Vi forsøger at være lydhøre og – så godt som muligt – at hjælpe de par, der måtte have behov.

Presset på fertilitetsklinikken er ofte meget stort, og det er ikke altid muligt at sætte så meget tid af til konsultationerne, som der måtte være behov for. Under selve behandlingen vil der ofte kun være afsat 5-10 min. til hver konsultation. Kvinden skal inden for dette tidsrum have tøjet af og på, undersøges, informeres, evt. have indsprøjtning m.v. Dette kan opleves noget presset. Ved disse konsultationer er der ikke tid eller plads til lange samtaler.

Hvis I har behov for en længere samtale om eksistentielle, sexologiske eller psykologiske problemer, kan I bestille en særlig tid til samtale. Det vil næsten altid være muligt at arrangere en sådan udvidet tid relativt hurtig.

Ved afslutning af behandlingen tilbyder vi ligeledes en konsultation med bedre tid med henblik på gennemgang og diskussion af behandlingsforløbet, diskussion af yderligere behandlingsmuligheder osv. Der vil også her være mulighed for diskussion af psykologiske, sociale eller seksuelle spørgsmål.

Følelserne

Det er naturligvis forskelligt fra person til person, hvordan man oplever barnløsheden og hvordan man reagerer, men mange oplever, at der med barnløsheden følger meget stærke følelser. Det kan være vrede, sorg, skyld, smerte, skuffelse, fortvivlelse og misundelse. Det kan være svært både for én selv og for omgivelserne at forstå og håndtere de stærke følelser, og mange oplever, at forholdet til familie, venner og kolleger sættes på en prøve, når man er i fertilitetsbehandling.

Nogle vælger at være åbne over for omverdenen omkring deres barnløshed, andre vælger at hemmeligholde barnløsheden. Der er fordele og ulemper ved begge dele, og det vigtigste er, at I vælger den tilgang, som virker rigtig for jer. Men det er klart, at hvis I gerne vil have forståelse og støtte fra jeres omgivelser, er det nødvendigt at være ærlig og åben.

Det kan være en stor hjælp at tale med andre i samme situation. Det kan være forløsende og lettende at opleve, at andre har de samme tanker og følelser som en selv. Man kan fx kontakte Landsforeningen Fo​r Ufrivilligt Barnløse​ (link åbner i nyt vindue), som bl.a. arrangerer kaffeklubber, hvor ufrivilligt barnløse mødes og taler sammen om deres erfaringer. Der findes også et debatforum på deres hjemmeside.

Parforholdet

Ufrivillig barnløshed kan være en stor udfordring for parforholdet. Der er ofte stor forskel på, hvordan mænd og kvinder oplever og håndterer barnløshed og fertilitetsbehandling. Kvinder har ofte et større behov for at tale med andre om barnløsheden, og ofte er manden og kvinden ikke i den samme fase af processen.

Barnløshed og fertilitetsbehandling går også ofte ud over det seksuelle samliv. Par, der i længere tid har forsøgt at opnå graviditet på naturlig vis, oplever ofte, at det seksuelle samliv ikke længere bliver styret af lyst, men af kvindens ægløsning. Spontaniteten forsvinder, og seksuallivet bliver i stedet forbundet med teknik, krav og skuffelser over den udeblivende graviditet.

Det vigtigste er at støtte hinanden, at få talt sammen, at acceptere hinandens forskellige måder at reagere på og sørge for, at behandlingen er et fælles projekt gennem hele forløbet.

Støtte og rådgivning

Det er vigtigt, at I søger professionel hjælp, hvis barnløsheden bliver for stort et problem. Der findes mange psykologer, som har specialiseret sig i barnløshed. 
Der er også mulighed for at søge hjælp hos Landsforeningen For Ufrivilligt Barnløse.


Redaktør